Scotia Sea has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 6 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Scotia Sea:

2024-01-12 03:00:10 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2023-12-11 13:39:42 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2023-09-01 12:32:46 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2023-03-06 09:25:49 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2022-07-16 11:39:15 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2022-05-10 02:49:06 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2022-04-20 11:05:36 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2022-04-20 09:22:33 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2021-11-20 08:21:06 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2021-09-16 01:20:38 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2021-09-02 17:58:55 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2021-08-31 22:40:28 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2021-03-31 06:53:32 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2021-03-31 06:52:03 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2020-09-11 23:04:55 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2020-07-29 17:21:17 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2019-11-28 00:26:29 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2019-11-10 14:24:00 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2019-10-04 06:14:12 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2018-08-08 19:14:52 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2018-04-24 21:38:04 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2017-07-15 12:54:18 UTC 4.7 magnitude, 13 km depth
Scotia Sea
2017-07-11 22:38:46 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2017-05-06 00:16:09 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea
2017-02-22 08:25:36 UTC 5.3 magnitude, 68 km depth
Scotia Sea
2016-11-11 10:57:10 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Scotia Sea