Coast Of Oregon has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 50 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Coast Of Oregon:

Earthquake Alerts via Twitter:


A
2018-10-24 00:21:21 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.5 magnitude earthquake

2018-10-24 00:21:21 UTC at 00:21
October 24, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.695, -127.696

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

B
2018-10-22 04:17:20 UTC 3.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.2 magnitude earthquake

2018-10-22 04:17:20 UTC at 04:17
October 22, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.633, -127.983

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

C
2018-10-06 06:31:32 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.3 magnitude earthquake

2018-10-06 06:31:32 UTC at 06:31
October 06, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.837, -127.856

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

D
2018-09-28 06:24:22 UTC 3.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.2 magnitude earthquake

2018-09-28 06:24:22 UTC at 06:24
September 28, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.501, -127.654

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

E
2018-09-08 18:03:42 UTC 3.0 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.0 magnitude earthquake

2018-09-08 18:03:42 UTC at 18:03
September 08, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.244, -127.048

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

F
2018-09-05 12:02:21 UTC 3.0 magnitude, 0 km depth
Coast Of Oregon

3.0 magnitude earthquake

2018-09-05 12:02:21 UTC at 12:02
September 05, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 42.121, -125.926

Coast Of Oregon

Depth: 0 km

G
2018-09-05 11:19:50 UTC 2.3 magnitude, 4 km depth
Coast Of Oregon

2.3 magnitude earthquake

2018-09-05 11:19:50 UTC at 11:19
September 05, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 42.119, -125.963

Coast Of Oregon

Depth: 4 km

H
2018-09-01 06:19:20 UTC 3.1 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.1 magnitude earthquake

2018-09-01 06:19:20 UTC at 06:19
September 01, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.7, -127.609

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

I
2018-08-25 15:27:00 UTC 3.0 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.0 magnitude earthquake

2018-08-25 15:27:00 UTC at 15:27
August 25, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 42.964, -126.474

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

J
2018-08-24 17:33:38 UTC 3.9 magnitude, 20 km depth
Coast Of Oregon

3.9 magnitude earthquake

2018-08-24 17:33:38 UTC at 17:33
August 24, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.665, -127.335

Coast Of Oregon

Depth: 20 kmA
2018-08-23 07:16:23 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.0 magnitude earthquake

2018-08-23 07:16:23 UTC at 07:16
August 23, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.643, -127.485

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

B
2018-08-23 06:37:19 UTC 3.1 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.1 magnitude earthquake

2018-08-23 06:37:19 UTC at 06:37
August 23, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.66, -127.707

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

C
2018-08-22 19:31:39 UTC 3.1 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.1 magnitude earthquake

2018-08-22 19:31:39 UTC at 19:31
August 22, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.641, -127.384

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

D
2018-08-22 14:12:34 UTC 3.6 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.6 magnitude earthquake

2018-08-22 14:12:34 UTC at 14:12
August 22, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.66, -127.344

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

E
2018-08-22 13:20:03 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.5 magnitude earthquake

2018-08-22 13:20:03 UTC at 13:20
August 22, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.661, -127.536

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

F
2018-08-22 11:24:41 UTC 3.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.2 magnitude earthquake

2018-08-22 11:24:41 UTC at 11:24
August 22, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.628, -127.462

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

G
2018-08-22 11:10:11 UTC 3.5 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.5 magnitude earthquake

2018-08-22 11:10:11 UTC at 11:10
August 22, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.255, -128.262

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

H

6.2 magnitude earthquake

2018-08-22 09:31:47 UTC at 09:31
August 22, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.645, -127.603
265.2 km from Bandon (164.2 miles)

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

I
2018-08-08 12:40:10 UTC 3.1 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.1 magnitude earthquake

2018-08-08 12:40:10 UTC at 12:40
August 08, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.71, -127.655

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

J
2018-08-05 20:31:47 UTC 2.6 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

2.6 magnitude earthquake

2018-08-05 20:31:47 UTC at 20:31
August 05, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 42.425, -126.307

Coast Of Oregon

Depth: 10 kmA
2018-08-03 23:06:53 UTC 2.7 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

2.7 magnitude earthquake

2018-08-03 23:06:53 UTC at 23:06
August 03, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 42.534, -126.286

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

B
2018-07-29 14:51:09 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.4 magnitude earthquake

2018-07-29 14:51:09 UTC at 14:51
July 29, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 44.112, -128.626

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

C
2018-07-29 14:48:25 UTC 3.8 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.8 magnitude earthquake

2018-07-29 14:48:25 UTC at 14:48
July 29, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.92, -128.852

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

D
2018-07-29 14:41:06 UTC 3.0 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.0 magnitude earthquake

2018-07-29 14:41:06 UTC at 14:41
July 29, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 44.165, -128.497

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

E
2018-07-29 14:27:08 UTC 3.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.2 magnitude earthquake

2018-07-29 14:27:08 UTC at 14:27
July 29, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.997, -128.757

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

F
2018-07-29 14:10:22 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

5.3 magnitude earthquake

2018-07-29 14:10:22 UTC at 14:10
July 29, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 44.012, -128.774

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

G
2018-07-25 21:06:21 UTC 2.9 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

2.9 magnitude earthquake

2018-07-25 21:06:21 UTC at 21:06
July 25, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 44.411, -126.061

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

H
2018-07-20 11:04:04 UTC 3.9 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.9 magnitude earthquake

2018-07-20 11:04:04 UTC at 11:04
July 20, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.861, -128.108

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

I
2018-06-07 15:55:27 UTC 2.6 magnitude, 21 km depth
Coast Of Oregon

2.6 magnitude earthquake

2018-06-07 15:55:27 UTC at 15:55
June 07, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.74, -125.614

Coast Of Oregon

Depth: 21 km

J
2018-06-05 07:44:45 UTC 3.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.2 magnitude earthquake

2018-06-05 07:44:45 UTC at 07:44
June 05, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 43.08, -126.205

Coast Of Oregon

Depth: 10 km