Coast Of Oregon has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 3 earthquakes in the past 7 days
  • 19 earthquakes in the past 30 days
  • 65 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Coast Of Oregon:


A
2019-07-17 14:59:59 UTC 5.4 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

5.4 magnitude earthquake

2019-07-17 14:59:59 UTC at 14:59
July 17, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.477, -127.165

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

B
2019-07-17 07:08:57 UTC 2.7 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

2.7 magnitude earthquake

2019-07-17 07:08:57 UTC at 07:08
July 17, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.37, -127.098

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

C
2019-07-15 08:54:07 UTC 2.8 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

2.8 magnitude earthquake

2019-07-15 08:54:07 UTC at 08:54
July 15, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 44.142, -128.651

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

D
2019-07-03 22:42:35 UTC 3.7 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.7 magnitude earthquake

2019-07-03 22:42:35 UTC at 22:42
July 03, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 44.536, -128.785

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

E
2019-07-03 22:32:31 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.1 magnitude earthquake

2019-07-03 22:32:31 UTC at 22:32
July 03, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 44.487, -128.932

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

F
2019-07-03 15:15:19 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.1 magnitude earthquake

2019-07-03 15:15:19 UTC at 15:15
July 03, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 44.388, -129.112

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

G
2019-07-03 13:26:39 UTC 3.8 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.8 magnitude earthquake

2019-07-03 13:26:39 UTC at 13:26
July 03, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 44.427, -128.98

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

H
2019-06-29 11:45:10 UTC 3.1 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.1 magnitude earthquake

2019-06-29 11:45:10 UTC at 11:45
June 29, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 44.407, -129.542

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

I
2019-06-26 00:29:51 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.1 magnitude earthquake

2019-06-26 00:29:51 UTC at 00:29
June 26, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.411, -127.203

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

J
2019-06-25 09:54:49 UTC 2.9 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

2.9 magnitude earthquake

2019-06-25 09:54:49 UTC at 09:54
June 25, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.871, -127.762

Coast Of Oregon

Depth: 10 kmA
2019-06-23 02:12:27 UTC 3.1 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.1 magnitude earthquake

2019-06-23 02:12:27 UTC at 02:12
June 23, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.95, -128.245

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

B
2019-06-22 14:26:44 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.6 magnitude earthquake

2019-06-22 14:26:44 UTC at 14:26
June 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.845, -128.295

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

C
2019-06-22 14:14:07 UTC 3.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.2 magnitude earthquake

2019-06-22 14:14:07 UTC at 14:14
June 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.848, -128.319

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

D
2019-06-22 13:40:13 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.7 magnitude earthquake

2019-06-22 13:40:13 UTC at 13:40
June 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.783, -128.503

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

E
2019-06-22 13:37:31 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.2 magnitude earthquake

2019-06-22 13:37:31 UTC at 13:37
June 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.802, -128.577

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

F
2019-06-22 13:16:10 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.2 magnitude earthquake

2019-06-22 13:16:10 UTC at 13:16
June 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.755, -128.67

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

G
2019-06-22 13:00:17 UTC 5.4 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

5.4 magnitude earthquake

2019-06-22 13:00:17 UTC at 13:00
June 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.939, -128.402

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

H
2019-06-22 12:52:02 UTC 5.4 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

5.4 magnitude earthquake

2019-06-22 12:52:02 UTC at 12:52
June 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.797, -128.344

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

I
2019-06-22 12:43:42 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

5.0 magnitude earthquake

2019-06-22 12:43:42 UTC at 12:43
June 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.851, -128.487

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

J
2019-06-21 22:03:18 UTC 3.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.2 magnitude earthquake

2019-06-21 22:03:18 UTC at 22:03
June 21, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.791, -127.835

Coast Of Oregon

Depth: 10 kmA
2019-06-21 05:23:06 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.2 magnitude earthquake

2019-06-21 05:23:06 UTC at 05:23
June 21, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.668, -128.338

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

B
2019-05-25 23:53:46 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.0 magnitude earthquake

2019-05-25 23:53:46 UTC at 23:53
May 25, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 44.11, -129.082

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

C
2019-05-18 20:43:58 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.2 magnitude earthquake

2019-05-18 20:43:58 UTC at 20:43
May 18, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.401, -126.861

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

D
2019-04-23 08:58:23 UTC 3.9 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.9 magnitude earthquake

2019-04-23 08:58:23 UTC at 08:58
April 23, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.662, -127.469

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

E
2019-04-10 14:11:31 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.7 magnitude earthquake

2019-04-10 14:11:31 UTC at 14:11
April 10, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 44.0, -128.854

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

F
2019-03-26 22:43:33 UTC 3.3 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.3 magnitude earthquake

2019-03-26 22:43:33 UTC at 22:43
March 26, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.579, -128.401

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

G
2019-03-17 12:05:15 UTC 3.1 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.1 magnitude earthquake

2019-03-17 12:05:15 UTC at 12:05
March 17, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.417, -127.629

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

H
2019-02-28 23:33:08 UTC 3.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

3.2 magnitude earthquake

2019-02-28 23:33:08 UTC at 23:33
February 28, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.263, -127.093

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

I
2019-02-12 03:52:30 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Coast Of Oregon

4.2 magnitude earthquake

2019-02-12 03:52:30 UTC at 03:52
February 12, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 44.549, -129.436

Coast Of Oregon

Depth: 10 km

J

3.7 magnitude earthquake

2019-01-29 18:08:16 UTC at 18:08
January 29, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 43.453, -126.765
194.2 km from Bandon (121.2 miles)

Coast Of Oregon

Depth: 10 km