Mala has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 7 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Mala:

2023-11-29 06:37:29 UTC 4.7 magnitude, 94 km depth
Tinyahuarco, Pasco, Peru
2023-11-28 05:08:02 UTC 4.3 magnitude, 36 km depth
Callao, Callao, Peru
2023-10-04 11:03:06 UTC 4.6 magnitude, 95 km depth
Acolla, Junín, Peru
2023-07-02 10:46:56 UTC 4.4 magnitude, 80 km depth
Quilmaná, Lima, Peru
2022-12-16 05:56:53 UTC 4.6 magnitude, 7 km depth
Morococha, Junín, Peru
2022-12-15 09:31:18 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Morococha, Junín, Peru
2022-10-31 13:25:45 UTC 5.0 magnitude, 33 km depth
Subtanjalla, Ica, Peru
2022-10-29 22:22:31 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Paracas, Ica, Peru
2022-10-29 00:13:37 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Paracas, Ica, Peru
2022-10-29 00:09:46 UTC 5.8 magnitude, 7 km depth
Santiago, Ica, Peru
2022-10-28 20:22:06 UTC 5.9 magnitude, 16 km depth
Santiago, Ica, Peru
2022-10-17 09:38:16 UTC 4.2 magnitude, 46 km depth
Mala, Lima, Peru
2022-10-12 17:57:12 UTC 4.7 magnitude, 98 km depth
Huayucachi, Junín, Peru
2022-09-13 03:22:54 UTC 4.3 magnitude, 24 km depth
Paracas, Ica, Peru
2022-07-19 06:56:28 UTC 4.7 magnitude, 70 km depth
Quilmaná, Lima, Peru
2022-05-30 07:04:19 UTC 4.6 magnitude, 56 km depth
Mala, Lima, Peru
2022-05-27 01:07:31 UTC 5.5 magnitude, 38 km depth
Santiago, Ica, Peru
2022-05-12 21:55:48 UTC 5.4 magnitude, 55 km depth
San Bartolo, Lima, Peru