Maluku, Indonesia has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 3 earthquakes in the past 30 days
  • 61 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Maluku, Indonesia:

2021-10-07 10:38:04 UTC 4.3 magnitude, 58 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-10-05 16:10:38 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-10-04 14:28:45 UTC 5.2 magnitude, 22 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-09-26 02:36:01 UTC 4.2 magnitude, 62 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-09-23 17:30:17 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-09-21 01:20:46 UTC 4.9 magnitude, 45 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-09-05 12:16:56 UTC 4.7 magnitude, 38 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-09-03 14:25:39 UTC 4.4 magnitude, 89 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-08-27 22:03:22 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-08-04 09:54:23 UTC 4.6 magnitude, 168 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-08-02 05:01:20 UTC 5.9 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-07-10 03:38:18 UTC 4.5 magnitude, 299 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-07-04 16:18:52 UTC 4.9 magnitude, 29 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-06-29 00:09:19 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-06-24 02:42:01 UTC 5.4 magnitude, 9 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-06-24 02:24:55 UTC 5.7 magnitude, 337 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-06-16 04:43:07 UTC 5.9 magnitude, 7 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-06-15 09:55:27 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-06-15 01:51:23 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-06-14 23:38:06 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-06-08 14:58:34 UTC 4.5 magnitude, 24 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-06-08 06:40:49 UTC 4.8 magnitude, 75 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-06-07 05:15:56 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-05-25 17:26:17 UTC 5.1 magnitude, 40 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-05-07 02:16:54 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-05-07 02:00:15 UTC 4.5 magnitude, 46 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-05-02 23:24:40 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-04-28 02:57:22 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2021-04-24 20:20:00 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-04-24 08:50:35 UTC 4.8 magnitude, 107 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia