Amahai has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 3 earthquakes in the past 30 days
  • 38 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Amahai:

2022-09-18 01:26:16 UTC 4.1 magnitude, 189 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-09-17 02:17:19 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-08-30 19:06:18 UTC 4.6 magnitude, 118 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-08-18 01:03:17 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-08-17 00:44:47 UTC 4.4 magnitude, 250 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2022-08-09 12:59:41 UTC 5.6 magnitude, 160 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2022-08-01 21:20:02 UTC 4.4 magnitude, 260 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2022-07-21 14:32:29 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-07-18 02:54:22 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-06-29 03:43:40 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-06-28 15:16:28 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-06-26 16:09:10 UTC 4.3 magnitude, 35 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2022-06-23 17:13:09 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-06-14 03:57:23 UTC 4.2 magnitude, 173 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-06-10 00:12:36 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-05-24 06:46:02 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-04-28 00:01:07 UTC 4.8 magnitude, 156 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-04-24 17:44:48 UTC 4.4 magnitude, 125 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-04-04 21:39:43 UTC 4.4 magnitude, 213 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-03-24 13:51:56 UTC 4.7 magnitude, 53 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia