Amahai has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 3 earthquakes in the past 7 days
  • 5 earthquakes in the past 30 days
  • 43 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Amahai:

2024-04-13 00:24:25 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2024-04-11 15:50:22 UTC 4.9 magnitude, 19 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2024-04-09 19:44:56 UTC 4.7 magnitude, 11 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2024-04-08 17:18:01 UTC 4.5 magnitude, 35 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2024-03-28 07:49:59 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2024-03-14 00:51:37 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2024-01-31 06:35:30 UTC 4.5 magnitude, 138 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2024-01-30 22:14:55 UTC 4.2 magnitude, 193 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2024-01-28 02:30:04 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2024-01-06 12:06:23 UTC 4.7 magnitude, 9 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2023-12-17 00:47:36 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-12-03 02:39:55 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-12-02 18:28:36 UTC 5.0 magnitude, 21 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-12-01 18:50:05 UTC 4.7 magnitude, 8 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-12-01 17:58:56 UTC 5.0 magnitude, 22 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-11-11 06:41:51 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2023-11-10 21:20:12 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2023-11-10 20:45:12 UTC 6.1 magnitude, 13 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2023-11-10 03:50:35 UTC 5.9 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2023-11-08 13:02:06 UTC 6.7 magnitude, 10 km depth
Tual, Maluku, Indonesia