Amahai has had: (M1.5 or greater)

  • 2 earthquakes in the past 24 hours
  • 2 earthquakes in the past 7 days
  • 3 earthquakes in the past 30 days
  • 50 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Amahai:

2023-06-09 22:25:00 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-06-09 10:34:05 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-05-31 21:56:38 UTC 5.2 magnitude, 119 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2023-05-03 06:15:53 UTC 5.1 magnitude, 117 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-04-24 06:45:13 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-04-17 04:15:12 UTC 4.6 magnitude, 154 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2023-04-01 07:04:16 UTC 4.7 magnitude, 14 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-03-28 09:05:02 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-03-19 22:18:36 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2023-03-11 17:47:54 UTC 4.5 magnitude, 18 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-03-01 12:41:06 UTC 4.4 magnitude, 70 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2023-02-18 04:47:15 UTC 4.9 magnitude, 19 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-02-09 14:38:04 UTC 4.6 magnitude, 133 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-01-27 18:18:00 UTC 4.7 magnitude, 20 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2023-01-22 05:39:52 UTC 4.6 magnitude, 41 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2023-01-17 02:09:35 UTC 4.8 magnitude, 124 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2023-01-09 17:47:35 UTC 7.6 magnitude, 105 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2022-12-29 13:35:53 UTC 4.5 magnitude, 43 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2022-12-27 21:45:49 UTC 4.6 magnitude, 149 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-12-26 20:02:24 UTC 4.5 magnitude, 32 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia