Amahai has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 31 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Amahai:

2022-04-28 00:01:07 UTC 4.8 magnitude, 156 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-04-24 17:44:48 UTC 4.4 magnitude, 125 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-04-04 21:39:43 UTC 4.4 magnitude, 213 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-03-24 13:51:56 UTC 4.7 magnitude, 53 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-03-12 17:59:45 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-03-03 03:13:29 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-01-29 23:08:27 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-01-24 22:03:32 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-01-17 19:32:47 UTC 4.6 magnitude, 110 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-01-12 03:06:13 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2022-01-02 20:04:54 UTC 4.8 magnitude, 38 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-12-30 14:56:26 UTC 4.7 magnitude, 34 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-12-30 01:20:29 UTC 4.3 magnitude, 74 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-12-28 07:05:51 UTC 4.7 magnitude, 26 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-12-25 21:48:54 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-12-04 04:53:45 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-11-13 05:46:08 UTC 4.5 magnitude, 131 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-11-07 16:28:17 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-11-04 02:42:44 UTC 5.7 magnitude, 18 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-10-24 01:30:19 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia