Amahai has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 39 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Amahai:

2021-07-04 16:18:52 UTC 4.9 magnitude, 29 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-06-24 02:42:01 UTC 5.4 magnitude, 9 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-06-24 02:24:55 UTC 5.7 magnitude, 337 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-06-16 04:43:07 UTC 5.9 magnitude, 7 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-05-25 17:26:17 UTC 5.1 magnitude, 40 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-05-07 02:16:54 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-05-07 02:00:15 UTC 4.5 magnitude, 46 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-05-02 23:24:40 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-04-24 20:20:00 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-04-24 08:50:35 UTC 4.8 magnitude, 107 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-04-03 18:42:01 UTC 5.9 magnitude, 326 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2021-03-25 22:52:54 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-03-07 17:13:48 UTC 4.7 magnitude, 36 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-02-07 21:57:37 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-02-05 19:41:45 UTC 4.3 magnitude, 30 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-02-05 02:01:34 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-01-30 05:17:24 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-01-19 07:26:11 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Amahai, Maluku, Indonesia
2021-01-12 03:46:37 UTC 4.6 magnitude, 192 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia
2020-12-30 19:10:21 UTC 4.9 magnitude, 24 km depth
Ambon, Maluku, Indonesia