Ōfunato has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 5 earthquakes in the past 30 days
  • 84 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Ōfunato:

2024-07-11 04:26:49 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Yamada, Iwate, Japan
2024-06-28 01:46:51 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2024-06-27 09:45:10 UTC 4.6 magnitude, 41 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2024-06-20 07:40:33 UTC 4.3 magnitude, 49 km depth
Ishinomaki, Miyagi, Japan
2024-06-20 05:37:57 UTC 4.7 magnitude, 47 km depth
Miyako, Iwate, Japan
2024-06-11 14:48:42 UTC 4.2 magnitude, 31 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2024-06-07 12:35:23 UTC 4.5 magnitude, 60 km depth
Ōfunato, Iwate, Japan
2024-05-28 09:55:22 UTC 4.4 magnitude, 47 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2024-05-21 20:46:22 UTC 4.3 magnitude, 42 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2024-05-21 12:06:42 UTC 4.3 magnitude, 83 km depth
Hachinohe, Aomori, Japan
2024-05-21 06:09:33 UTC 4.1 magnitude, 34 km depth
Yamada, Iwate, Japan
2024-05-16 16:15:27 UTC 4.6 magnitude, 52 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2024-05-12 16:37:10 UTC 4.2 magnitude, 64 km depth
Ishinomaki, Miyagi, Japan
2024-04-28 16:16:05 UTC 4.6 magnitude, 23 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2024-04-16 18:21:30 UTC 4.6 magnitude, 56 km depth
Yamada, Iwate, Japan
2024-04-11 07:13:44 UTC 4.3 magnitude, 99 km depth
Misawa, Aomori, Japan
2024-04-08 21:13:03 UTC 4.3 magnitude, 83 km depth
Ichinohe, Iwate, Japan
2024-04-06 06:13:05 UTC 4.4 magnitude, 69 km depth
Ishinomaki, Miyagi, Japan
2024-04-04 03:16:31 UTC 6.1 magnitude, 40 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2024-04-01 19:24:36 UTC 5.9 magnitude, 72 km depth
Ichinohe, Iwate, Japan