Aizawl has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 18 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Aizawl:

2023-05-31 11:20:13 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2023-04-30 06:56:57 UTC 4.6 magnitude, 98 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2023-01-31 04:49:05 UTC 4.6 magnitude, 64 km depth
Wāngjing, Manipur, India
2023-01-23 13:42:03 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Silchar, Assam, India
2023-01-16 20:20:12 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Aizawl, Mizoram, India
2022-12-28 04:18:04 UTC 4.5 magnitude, 42 km depth
Falam, Chin, Myanmar
2022-11-11 01:32:15 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-11-08 06:27:02 UTC 4.7 magnitude, 105 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-10-30 14:45:06 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Karīmganj, Assam, India
2022-10-29 05:38:20 UTC 4.4 magnitude, 94 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-09-29 22:22:38 UTC 5.6 magnitude, 165 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-08-24 21:48:11 UTC 4.9 magnitude, 99 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-07-26 15:13:43 UTC 4.6 magnitude, 41 km depth
Khawhai, Mizoram, India
2022-07-19 21:38:17 UTC 4.3 magnitude, 111 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-07-16 18:12:48 UTC 4.4 magnitude, 76 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-06-29 18:01:58 UTC 4.6 magnitude, 95 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-05-21 03:14:07 UTC 4.5 magnitude, 49 km depth
Falam, Chin, Myanmar
2022-03-31 01:18:26 UTC 4.0 magnitude, 47 km depth
Falam, Chin, Myanmar