Ust’-Kamchatsk Staryy has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 61 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Ust’-Kamchatsk Staryy:


A

4.3 magnitude earthquake

2019-05-12 05:16:22 UTC at 05:16
May 12, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 56.138, 163.886
88.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (54.2 miles)

Near East Coast Of Kamchatka

Depth: 10 km

B

4.2 magnitude earthquake

2019-05-11 07:36:36 UTC at 07:36
May 11, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.341, 164.315
151.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (94.2 miles)

Komandorskiye Ostrova

Depth: 39 km

C
2019-05-01 22:38:22 UTC 4.2 magnitude, 165 km depth
Atlasovo, Kamtsjatka, Russia

4.2 magnitude earthquake

2019-05-01 22:38:22 UTC at 22:38
May 01, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.418, 160.572
62.2 km from Atlasovo (38.2 miles)

East Coast Of Kamchatka

Depth: 165 km

D
2019-04-29 12:04:35 UTC 4.4 magnitude, 144 km depth
Atlasovo, Kamtsjatka, Russia

4.4 magnitude earthquake

2019-04-29 12:04:35 UTC at 12:04
April 29, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.543, 160.534
56.2 km from Atlasovo (35.2 miles)

East Coast Of Kamchatka

Depth: 144 km

E

4.3 magnitude earthquake

2019-04-07 11:44:12 UTC at 11:44
April 07, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 56.302, 162.638
12.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (8.2 miles)

Near East Coast Of Kamchatka

Depth: 37 km

F

4.2 magnitude earthquake

2019-03-28 18:57:25 UTC at 18:57
March 28, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.382, 163.963
132.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (82.2 miles)

East Coast Of Kamchatka

Depth: 35 km

G

4.2 magnitude earthquake

2019-03-26 22:44:23 UTC at 22:44
March 26, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.484, 164.301
141.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (87.2 miles)

Komandorskiye Ostrova

Depth: 10 km

H
2019-03-26 03:23:42 UTC 4.2 magnitude, 139 km depth
Klyuchi, Kamtsjatka, Russia

4.2 magnitude earthquake

2019-03-26 03:23:42 UTC at 03:23
March 26, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.567, 161.07
85.2 km from Klyuchi (52.2 miles)

East Coast Of Kamchatka

Depth: 139 km

I

4.7 magnitude earthquake

2019-03-06 16:30:17 UTC at 16:30
March 06, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.227, 164.435
165.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (103.2 miles)

Komandorskiye Ostrova

Depth: 10 km

J

4.1 magnitude earthquake

2019-02-16 23:22:23 UTC at 23:22
February 16, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 54.838, 163.238
162.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (100.2 miles)

East Coast Of Kamchatka

Depth: 10 kmA

4.5 magnitude earthquake

2019-02-02 00:04:51 UTC at 00:04
February 02, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.547, 163.222
92.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (57.2 miles)

East Coast Of Kamchatka

Depth: 10 km

B

4.2 magnitude earthquake

2019-01-19 09:07:39 UTC at 09:07
January 19, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.0, 163.936
164.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (102.2 miles)

East Coast Of Kamchatka

Depth: 10 km

C

4.6 magnitude earthquake

2019-01-14 05:58:15 UTC at 05:58
January 14, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.38, 164.462
156.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (97.2 miles)

Komandorskiye Ostrova

Depth: 10 km

D

4.1 magnitude earthquake

2019-01-13 04:17:07 UTC at 04:17
January 13, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 56.128, 162.68
16.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (10.2 miles)

Near East Coast Of Kamchatka

Depth: 71 km

E

4.6 magnitude earthquake

2019-01-11 19:33:35 UTC at 19:33
January 11, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.046, 164.675
190.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (118.2 miles)

Komandorskiye Ostrova

Depth: 10 km

F

4.3 magnitude earthquake

2019-01-03 17:56:42 UTC at 17:56
January 03, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 55.029, 164.661
191.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (119.2 miles)

Komandorskiye Ostrova

Depth: 10 km

G

4.7 magnitude earthquake

2018-12-30 12:51:26 UTC at 12:51
December 30, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 54.909, 164.351
188.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (117.2 miles)

Komandorskiye Ostrova

Depth: 10 km

H

4.8 magnitude earthquake

2018-12-28 18:51:00 UTC at 18:51
December 28, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 54.922, 164.623
197.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (122.2 miles)

Komandorskiye Ostrova

Depth: 10 km

I

4.9 magnitude earthquake

2018-12-27 18:49:44 UTC at 18:49
December 27, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 55.43, 164.235
139.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (86.2 miles)

Komandorskiye Ostrova

Depth: 10 km

J

4.6 magnitude earthquake

2018-12-27 10:15:22 UTC at 10:15
December 27, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 55.279, 164.356
158.2 km from Ust’-Kamchatsk Staryy (98.2 miles)

Komandorskiye Ostrova

Depth: 10 km