Eastern Iran has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 5 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Eastern Iran:

2022-06-26 15:39:02 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Rāvar, Kerman, Iran
2022-06-26 13:07:17 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Rāvar, Kerman, Iran
2022-01-15 13:35:33 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2021-06-12 21:37:51 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Zarand, Kerman, Iran
2020-08-05 18:55:07 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Rāvar, Kerman, Iran
2020-07-28 06:06:40 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Rāvar, Kerman, Iran
2019-04-25 15:03:16 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2019-03-02 10:04:48 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2018-10-03 23:53:02 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2018-09-13 23:49:04 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Rāvar, Kerman, Iran
2018-07-22 20:39:17 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2018-06-13 16:47:26 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Rāvar, Kerman, Iran
2018-04-11 17:04:06 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2018-03-30 12:45:15 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2018-02-09 05:08:40 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2018-02-05 23:49:42 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2018-01-11 13:35:34 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2018-01-11 03:18:31 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2018-01-03 04:13:14 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Rāvar, Kerman, Iran
2017-12-27 18:01:15 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2017-12-25 03:34:15 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Bam, Kerman, Iran
2017-12-19 13:02:33 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2017-12-16 02:20:31 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2017-12-13 00:08:01 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran
2017-12-12 23:27:37 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kerman, Kerman, Iran