Obock, Djibouti has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 7 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Obock, Djibouti:

2024-02-10 17:13:22 UTC 4.4 magnitude, 11 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2024-02-06 18:24:45 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Loyada, Djibouti, Djibouti
2024-02-03 21:26:06 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Loyada, Djibouti, Djibouti
2024-01-25 17:00:43 UTC 5.4 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2023-01-26 13:05:39 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2020-08-31 21:39:23 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Loyada, Djibouti, Djibouti
2017-08-25 05:20:30 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Dorra, Tadjourah, Djibouti
2017-04-14 10:44:56 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2017-04-14 05:53:19 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2015-06-23 08:15:49 UTC 4.4 magnitude, 16 km depth
Dikhil, Dikhil, Djibouti
2015-04-14 11:04:29 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2014-12-13 22:37:19 UTC 4.6 magnitude, 14 km depth
Asaita, Āfar, Ethiopia
2014-11-04 19:15:27 UTC 4.1 magnitude, 9 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2014-05-20 02:05:50 UTC 4.1 magnitude, 16 km depth
Dikhil, Dikhil, Djibouti
2011-10-27 07:26:27 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-10-22 22:08:07 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-10-22 21:30:42 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-10-22 20:03:46 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-10-22 20:03:32 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-10-22 00:58:10 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Loyada, Djibouti, Djibouti
2011-10-22 00:39:34 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-10-22 00:13:24 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-10-21 23:19:14 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti