Taunggyi has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 5 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Taunggyi:

2021-10-07 18:28:03 UTC 5.5 magnitude, 110 km depth
Monywa, Sagain, Myanmar
2021-07-29 08:39:27 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
2021-04-30 20:47:33 UTC 4.4 magnitude, 15 km depth
Loikaw, Kayah, Myanmar
2021-02-05 11:47:47 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Taunggyi, Shan, Myanmar
2020-05-17 04:32:15 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Yamethin, Mandalay, Myanmar
2020-04-16 11:45:23 UTC 5.9 magnitude, 10 km depth
Falam, Chin, Myanmar
2019-08-31 15:09:21 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
2018-10-04 13:29:18 UTC 4.5 magnitude, 50 km depth
Pyinmana, Mandalay, Myanmar
2018-07-01 15:10:37 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Loikaw, Kayah, Myanmar
2018-01-11 18:26:24 UTC 6.0 magnitude, 10 km depth
Pyu, Bago, Myanmar
2017-01-01 16:54:06 UTC 4.6 magnitude, 64 km depth
Taunggyi, Shan, Myanmar
2016-08-24 10:34:55 UTC 6.8 magnitude, 84 km depth
Chauk, Magway, Myanmar
2016-04-13 13:55:17 UTC 6.9 magnitude, 134 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2014-12-26 06:07:09 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Taunggyi, Shan, Myanmar