Pyin Oo Lwin has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 9 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Pyin Oo Lwin:

2022-04-10 00:06:16 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Taunggyi, Shan, Myanmar
2022-02-28 07:54:41 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Sagaing, Sagain, Myanmar
2021-12-06 00:25:39 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Mogok, Mandalay, Myanmar
2021-11-25 23:45:41 UTC 6.2 magnitude, 42 km depth
Hakha, Chin, Myanmar
2021-10-07 18:28:03 UTC 5.5 magnitude, 110 km depth
Monywa, Sagain, Myanmar
2021-08-22 12:22:03 UTC 4.6 magnitude, 121 km depth
Monywa, Sagain, Myanmar
2021-08-10 03:18:13 UTC 4.8 magnitude, 22 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
2021-08-06 20:16:07 UTC 4.5 magnitude, 109 km depth
Pakokku, Magway, Myanmar
2021-07-29 08:39:27 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
2021-02-25 07:50:20 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Mogok, Mandalay, Myanmar
2021-02-25 02:34:26 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
2021-02-05 11:47:47 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Taunggyi, Shan, Myanmar
2020-05-17 04:32:15 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Yamethin, Mandalay, Myanmar
2020-04-16 11:45:23 UTC 5.9 magnitude, 10 km depth
Falam, Chin, Myanmar
2019-12-25 07:04:18 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Mogok, Mandalay, Myanmar
2019-11-28 14:39:15 UTC 5.2 magnitude, 21 km depth
Mogok, Mandalay, Myanmar
2019-08-31 15:09:21 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
2018-06-26 00:02:16 UTC 4.6 magnitude, 21 km depth
Monywa, Sagain, Myanmar