Tuensang has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 14 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Tuensang:

2023-05-31 11:20:13 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2023-05-21 13:47:32 UTC 4.2 magnitude, 80 km depth
Yairipok, Manipur, India
2023-04-08 11:52:40 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2023-02-12 10:48:14 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Tezpur, Assam, India
2023-01-31 04:49:05 UTC 4.6 magnitude, 64 km depth
Wāngjing, Manipur, India
2022-12-15 17:12:53 UTC 4.4 magnitude, 107 km depth
Yairipok, Manipur, India
2022-12-09 15:40:44 UTC 4.4 magnitude, 95 km depth
Tuensang, Nagaland, India
2022-09-30 02:23:16 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Yairipok, Manipur, India
2022-09-29 22:22:38 UTC 5.6 magnitude, 165 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-08-26 04:52:17 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Phek, Manipur, India
2022-05-31 04:39:39 UTC 4.3 magnitude, 95 km depth
Mon, Nagaland, India
2022-04-16 23:51:26 UTC 4.0 magnitude, 79 km depth
Phek, Manipur, India
2022-02-11 19:16:50 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2022-01-12 20:46:59 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kohima, Nagaland, India
2021-12-10 04:14:52 UTC 4.3 magnitude, 35 km depth
Tuensang, Nagaland, India