1917-07-30 23:54:09 UTC 6.9 magnitude, 15 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1976-08-16 14:06:45 UTC 6.9 magnitude, 16 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
1927-05-22 22:32:49 UTC 7.7 magnitude, 15 km depth
Wuwei, Gansu Sheng, China
1936-05-16 07:05:46 UTC 6.8 magnitude, 15 km depth
Luocheng, Sichuan, China
1981-01-23 21:13:51 UTC 6.8 magnitude, 33 km depth
Kangding, Sichuan, China
1974-05-10 19:25:15 UTC 6.8 magnitude, 11 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1936-04-26 23:59:10 UTC 6.7 magnitude, 15 km depth
Luocheng, Sichuan, China
1976-08-23 03:30:07 UTC 6.7 magnitude, 33 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2013-04-20 00:02:47 UTC 6.6 magnitude, 14 km depth
Linqiong, Sichuan, China
1908-02-09 18:13:17 UTC 6.7 magnitude, 15 km depth
Kangding, Sichuan, China