Mbulu has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 5 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Mbulu:

2010-01-11 03:39:38 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-29 07:43:02 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-26 01:39:28 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-24 09:55:49 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Magugu, Manyara, Tanzania
2009-10-11 21:28:57 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-11 21:22:48 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-07 06:54:02 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-07 06:41:14 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-07 01:40:48 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-06 18:35:28 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-06 18:31:52 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-07-30 01:32:54 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-16 08:24:21 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-15 23:55:59 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-15 07:29:01 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-03 15:48:53 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-01-20 17:20:24 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2009-01-20 11:50:17 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania