Magugu has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 5 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Magugu:

2010-04-26 11:54:34 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2010-04-08 23:57:43 UTC 5.1 magnitude, 26 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-16 08:24:21 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-03 15:48:53 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2008-03-06 07:35:35 UTC 5.4 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2007-12-23 13:45:27 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Longido, Arusha, Tanzania
2007-08-20 02:56:48 UTC 5.4 magnitude, 10 km depth
Longido, Arusha, Tanzania
2007-08-18 07:44:02 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Longido, Arusha, Tanzania
2007-07-26 18:54:37 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Longido, Arusha, Tanzania
2007-07-18 17:25:52 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Longido, Arusha, Tanzania
2007-07-17 18:27:51 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Longido, Arusha, Tanzania
2007-07-17 14:10:42 UTC 5.9 magnitude, 8 km depth
Longido, Arusha, Tanzania
2007-07-15 20:42:11 UTC 5.4 magnitude, 10 km depth
Monduli, Arusha, Tanzania
2007-07-15 11:24:21 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Monduli, Arusha, Tanzania
2003-06-14 03:10:23 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Kibaya, Manyara, Tanzania
2002-11-04 03:19:18 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Msanga, Dodoma, Tanzania
2002-05-18 15:15:08 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Malya, Tanzania
1996-12-20 03:53:22 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
1993-07-23 19:01:33 UTC 5.1 magnitude, 33 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
1993-07-23 18:54:53 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania