Madimba has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 1 earthquake in the past 365 days

The largest earthquake in Madimba:

1985-06-28 14:55:58 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-28 11:10:29 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-28 08:38:14 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-28 08:25:00 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-28 08:06:04 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-28 07:57:00 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-28 07:32:20 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-28 07:31:20 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-27 10:11:08 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-25 07:25:40 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-24 14:23:51 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-24 14:19:22 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-24 14:11:13 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-24 14:04:44 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-24 13:41:24 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-24 13:26:54 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Mtwara, Mtwara, Tanzania
1985-06-24 11:59:29 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-23 02:54:00 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-21 02:29:05 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania
1985-06-03 19:06:58 UTC 4.2 magnitude, 33 km depth
Madimba, Mtwara, Tanzania