Taichung has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 15 earthquakes in the past 30 days
  • 75 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Taichung:

1966-03-12 16:31:20 UTC 7.5 magnitude, 30 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
1963-02-13 08:50:04 UTC 7.2 magnitude, 30 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
1959-08-15 08:57:06 UTC 7.2 magnitude, 25 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
1958-03-11 00:26:02 UTC 7.2 magnitude, 35 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
1951-10-22 05:43:07 UTC 7.0 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1951-10-22 03:29:35 UTC 7.2 magnitude, 25 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1951-10-21 21:34:21 UTC 7.5 magnitude, 25 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan