Taichung has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 15 earthquakes in the past 30 days
  • 75 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Taichung:

2021-04-11 16:41:41 UTC 4.3 magnitude, 8 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-04-07 14:41:35 UTC 4.2 magnitude, 22 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-04-07 13:19:35 UTC 4.3 magnitude, 15 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-03-04 14:24:58 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-03-02 09:23:02 UTC 5.5 magnitude, 35 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2021-02-22 01:50:48 UTC 4.7 magnitude, 109 km depth
Taitung City, Taiwan, Taiwan
2021-02-08 16:58:04 UTC 5.2 magnitude, 30 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-02-08 16:56:31 UTC 5.1 magnitude, 63 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-01-25 11:39:23 UTC 4.4 magnitude, 100 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-01-10 03:23:28 UTC 4.7 magnitude, 11 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-01-09 11:35:52 UTC 4.8 magnitude, 71 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-01-03 02:50:46 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-01-02 13:26:46 UTC 4.5 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2020-12-10 18:15:08 UTC 4.9 magnitude, 64 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2020-12-10 13:19:58 UTC 6.1 magnitude, 73 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2020-12-10 05:29:38 UTC 4.9 magnitude, 34 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan