Gazipaşa has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 3 earthquakes in the past 30 days
  • 15 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Gazipaşa:

2022-11-24 00:33:38 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Mesógi, Pafos, Cyprus
2022-11-19 07:16:55 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Páchna, Limassol, Cyprus
2022-11-02 17:41:23 UTC 4.8 magnitude, 52 km depth
Beykonak, Antalya, Turkey
2022-09-18 09:50:50 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Pégeia, Pafos, Cyprus
2022-08-30 20:42:31 UTC 4.5 magnitude, 35 km depth
Pégeia, Pafos, Cyprus
2022-08-03 10:05:28 UTC 4.2 magnitude, 81 km depth
Tekirova, Antalya, Turkey
2022-07-16 20:44:03 UTC 4.0 magnitude, 62 km depth
Boğazkent, Antalya, Turkey
2022-06-11 02:05:54 UTC 4.3 magnitude, 62 km depth
Okurcalar, Antalya, Turkey
2022-04-26 20:02:20 UTC 4.2 magnitude, 13 km depth
Mesógi, Pafos, Cyprus
2022-04-26 19:11:33 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Paphos, Pafos, Cyprus
2022-02-02 21:03:48 UTC 5.3 magnitude, 29 km depth
Pégeia, Pafos, Cyprus
2022-01-31 09:30:37 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Derbent, Konya, Turkey
2022-01-28 03:57:44 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Pólis, Pafos, Cyprus
2022-01-11 01:07:47 UTC 6.6 magnitude, 19 km depth
Pólis, Pafos, Cyprus
2022-01-05 03:21:17 UTC 5.1 magnitude, 53 km depth
Okurcalar, Antalya, Turkey
2021-11-08 17:43:21 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Derbent, Konya, Turkey
2021-09-07 11:15:00 UTC 4.5 magnitude, 51 km depth
Tekirova, Antalya, Turkey
2021-06-18 09:38:16 UTC 4.2 magnitude, 102 km depth
Kocaaliler, Burdur, Turkey
2021-01-21 14:27:06 UTC 4.9 magnitude, 68 km depth
Pérgamos, Larnaka, Cyprus