1992-12-29 11:41:07 UTC 4.4 magnitude, 64 km depth
Tekirova, Antalya, Turkey
2014-04-26 04:04:31 UTC 4.1 magnitude, 85 km depth
Gazipaşa, Antalya, Turkey
1977-07-02 22:01:50 UTC 4.5 magnitude, 66 km depth
Tekirova, Antalya, Turkey
1990-09-12 08:22:15 UTC 4.1 magnitude, 94 km depth
Alanya, Antalya, Turkey
2007-01-18 19:57:55 UTC 4.6 magnitude, 54 km depth
Pólis, Pafos, Cyprus
2018-04-16 14:12:21 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Akseki, Antalya, Turkey
2019-07-19 01:33:45 UTC 4.4 magnitude, 73 km depth
Tekirova, Antalya, Turkey
1991-10-20 21:54:58 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Türkler, Antalya, Turkey
1980-05-02 05:30:58 UTC 5.2 magnitude, 32 km depth
Kaş, Antalya, Turkey
1991-10-09 08:17:50 UTC 4.2 magnitude, 79 km depth
Okurcalar, Antalya, Turkey
2008-11-02 21:25:28 UTC 4.3 magnitude, 5 km depth
Türkler, Antalya, Turkey
1987-02-18 05:34:59 UTC 4.6 magnitude, 48 km depth
Pégeia, Pafos, Cyprus
2014-04-16 23:49:50 UTC 4.2 magnitude, 81 km depth
Okurcalar, Antalya, Turkey
1993-08-25 22:57:04 UTC 4.4 magnitude, 65 km depth
Tekirova, Antalya, Turkey
1989-06-10 21:50:56 UTC 4.0 magnitude, 112 km depth
Mahmutlar, Antalya, Turkey
1986-07-30 02:12:58 UTC 4.8 magnitude, 36 km depth
Paphos, Pafos, Cyprus
2014-04-07 01:01:45 UTC 4.1 magnitude, 68 km depth
Gazipaşa, Antalya, Turkey
1974-07-19 07:40:23 UTC 4.2 magnitude, 65 km depth
Gazipaşa, Antalya, Turkey
2013-12-25 18:11:36 UTC 4.5 magnitude, 91 km depth
Serik, Antalya, Turkey
2011-09-04 17:41:18 UTC 4.4 magnitude, 9 km depth
Beykonak, Antalya, Turkey