1991-03-11 18:33:43 UTC 5.2 magnitude, 112 km depth
Serik, Antalya, Turkey
1952-10-22 17:00:41 UTC 5.7 magnitude, 15 km depth
Adana, Adana, Turkey
2005-05-14 23:46:50 UTC 5.1 magnitude, 69 km depth
Gazipaşa, Antalya, Turkey
2022-01-05 03:21:17 UTC 5.1 magnitude, 53 km depth
Okurcalar, Antalya, Turkey
1996-10-10 04:54:46 UTC 5.2 magnitude, 33 km depth
Pégeia, Pafos, Cyprus
1951-04-08 21:38:10 UTC 5.8 magnitude, 15 km depth
Çırtıman, Hatay, Turkey
1971-05-12 10:10:37 UTC 5.6 magnitude, 23 km depth
Yeşilova, Burdur, Turkey
1988-12-08 13:33:48 UTC 5.2 magnitude, 28 km depth
Göynük, Antalya, Turkey
1990-07-18 11:29:24 UTC 5.5 magnitude, 17 km depth
Altınyayla, Burdur, Turkey
2015-08-18 21:19:44 UTC 5.0 magnitude, 47 km depth
Gazipaşa, Antalya, Turkey
1985-06-06 13:08:42 UTC 4.9 magnitude, 45 km depth
Türkler, Antalya, Turkey
1999-08-17 15:06:27 UTC 5.1 magnitude, 33 km depth
Páchna, Limassol, Cyprus
2013-12-08 17:31:56 UTC 4.9 magnitude, 88 km depth
Side, Antalya, Turkey
1996-10-09 14:00:10 UTC 5.2 magnitude, 33 km depth
Paphos, Pafos, Cyprus
2021-11-08 17:43:21 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Derbent, Konya, Turkey
1963-03-11 07:27:23 UTC 5.8 magnitude, 30 km depth
Pamukkale, Denizli, Turkey
1987-09-03 12:39:55 UTC 5.0 magnitude, 45 km depth
Beykonak, Antalya, Turkey
2022-01-28 03:57:44 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Pólis, Pafos, Cyprus
2018-04-13 17:14:01 UTC 4.8 magnitude, 14 km depth
Akseki, Antalya, Turkey