Neiafu has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 4 earthquakes in the past 30 days
  • 69 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Neiafu:

2023-08-18 13:09:22 UTC 4.9 magnitude, 59 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-08-17 12:50:28 UTC 4.4 magnitude, 144 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2023-08-13 13:14:54 UTC 4.3 magnitude, 247 km depth
Pangai, Ha‘apai, Tonga
2023-08-08 18:38:55 UTC 5.9 magnitude, 58 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2023-08-06 14:32:30 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Pangai, Ha‘apai, Tonga
2023-08-04 23:38:43 UTC 4.9 magnitude, 35 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-07-27 00:28:58 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2023-07-23 14:14:20 UTC 4.5 magnitude, 275 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-07-19 22:38:29 UTC 4.9 magnitude, 218 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-07-02 10:27:43 UTC 6.9 magnitude, 229 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-07-01 22:21:29 UTC 5.0 magnitude, 44 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-06-28 10:54:13 UTC 5.4 magnitude, 113 km depth
Pangai, Ha‘apai, Tonga
2023-06-23 19:06:11 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2023-06-06 13:16:23 UTC 4.5 magnitude, 134 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-05-27 00:11:00 UTC 6.0 magnitude, 223 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-05-21 11:26:03 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-05-21 05:23:11 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-05-12 13:24:41 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2023-05-10 16:02:00 UTC 7.6 magnitude, 210 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2023-05-05 23:27:56 UTC 4.6 magnitude, 155 km depth
Pangai, Ha‘apai, Tonga