Taiwan, Taiwan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 7 earthquakes in the past 30 days
  • 77 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Taiwan, Taiwan:


A
2019-06-05 19:27:20 UTC 4.5 magnitude, 21 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.5 magnitude earthquake

2019-06-05 19:27:20 UTC at 19:27
June 05, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.817, 121.559
18.2 km from Hualian (11.2 miles)

Depth: 21 km

B

5.6 magnitude earthquake

2019-06-04 09:46:18 UTC at 09:46
June 04, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 22.881, 121.67
55.2 km from Taitung City (34.2 miles)

Depth: 10 km

C
2019-05-31 15:53:18 UTC 4.6 magnitude, 17 km depth
Yujing, Taiwan, Taiwan

4.6 magnitude earthquake

2019-05-31 15:53:18 UTC at 15:53
May 31, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 22.886, 120.555
28.2 km from Yujing (17.2 miles)

Depth: 17 km

D

4.1 magnitude earthquake

2019-05-25 06:27:40 UTC at 06:27
May 25, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.202, 121.391
55.2 km from Taitung City (34.2 miles)

Depth: 22 km

E
2019-05-23 06:12:49 UTC 4.7 magnitude, 16 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.7 magnitude earthquake

2019-05-23 06:12:49 UTC at 06:12
May 23, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 24.015, 121.56
6.2 km from Hualian (3.2 miles)

Depth: 16 km

F
2019-05-22 01:37:24 UTC 4.4 magnitude, 25 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.4 magnitude earthquake

2019-05-22 01:37:24 UTC at 01:37
May 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.932, 121.65
6.2 km from Hualian (4.2 miles)

Depth: 25 km

G
2019-05-18 16:38:31 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.4 magnitude earthquake

2019-05-18 16:38:31 UTC at 16:38
May 18, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.988, 122.207
61.2 km from Hualian (38.2 miles)

Depth: 10 km

H
2019-05-13 08:55:21 UTC 4.4 magnitude, 93 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan

4.4 magnitude earthquake

2019-05-13 08:55:21 UTC at 08:55
May 13, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 24.734, 122.009
26.2 km from Yilan (16.2 miles)

Depth: 93 km

I
2019-05-08 15:48:46 UTC 4.4 magnitude, 125 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan

4.4 magnitude earthquake

2019-05-08 15:48:46 UTC at 15:48
May 08, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 24.895, 122.479
70.2 km from Yonakuni (44.2 miles)

Depth: 125 km

J
2019-05-04 11:51:23 UTC 4.5 magnitude, 27 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan

4.5 magnitude earthquake

2019-05-04 11:51:23 UTC at 11:51
May 04, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 21.68, 119.786
105.2 km from Hengchun (65.2 miles)

Depth: 27 kmA
2019-05-02 10:44:42 UTC 4.5 magnitude, 35 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan

4.5 magnitude earthquake

2019-05-02 10:44:42 UTC at 10:44
May 02, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 24.472, 121.982
39.2 km from Yilan (24.2 miles)

Depth: 35 km

B
2019-04-18 05:01:06 UTC 6.1 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

6.1 magnitude earthquake

2019-04-18 05:01:06 UTC at 05:01
April 18, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.989, 121.693
13.2 km from Hualian (8.2 miles)

Depth: 20 km

C
2019-04-09 22:57:49 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.7 magnitude earthquake

2019-04-09 22:57:49 UTC at 22:57
April 09, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 24.124, 122.016
44.2 km from Hualian (27.2 miles)

Depth: 10 km

D
2019-04-09 20:24:13 UTC 5.0 magnitude, 12 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

5.0 magnitude earthquake

2019-04-09 20:24:13 UTC at 20:24
April 09, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.938, 121.596
3.2 km from Hualian (2.2 miles)

Depth: 12 km

E
2019-04-09 15:13:21 UTC 4.8 magnitude, 5 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.8 magnitude earthquake

2019-04-09 15:13:21 UTC at 15:13
April 09, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.918, 121.607
6.2 km from Hualian (3.2 miles)

Depth: 5 km

F
2019-04-08 06:58:10 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan

5.1 magnitude earthquake

2019-04-08 06:58:10 UTC at 06:58
April 08, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 22.094, 121.478
76.2 km from Hengchun (47.2 miles)

Depth: 10 km

G

4.6 magnitude earthquake

2019-04-04 09:59:20 UTC at 09:59
April 04, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 20.306, 120.792
123.2 km from Basco (77.2 miles)

Philippine Islands

Depth: 10 km

H

5.1 magnitude earthquake

2019-04-04 01:56:56 UTC at 01:56
April 04, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.013, 120.95
34.2 km from Taitung City (21.2 miles)

Depth: 6 km

I

5.4 magnitude earthquake

2019-04-03 01:52:56 UTC at 01:52
April 03, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 22.987, 120.915
34.2 km from Taitung City (21.2 miles)

Depth: 10 km

J
2019-04-01 02:54:35 UTC 4.2 magnitude, 128 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan

4.2 magnitude earthquake

2019-04-01 02:54:35 UTC at 02:54
April 01, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 24.916, 122.23
51.2 km from Yilan (31.2 miles)

Depth: 128 kmA

4.4 magnitude earthquake

2019-03-31 05:00:47 UTC at 05:00
March 31, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 20.522, 120.521
151.2 km from Basco (94.2 miles)

Philippine Islands

Depth: 10 km

B
2019-03-19 04:01:34 UTC 4.4 magnitude, 83 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan

4.4 magnitude earthquake

2019-03-19 04:01:34 UTC at 04:01
March 19, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 24.739, 121.911
16.2 km from Yilan (10.2 miles)

Depth: 83 km

C
2019-03-17 12:44:23 UTC 4.0 magnitude, 21 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan

4.0 magnitude earthquake

2019-03-17 12:44:23 UTC at 12:44
March 17, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 24.472, 121.953
37.2 km from Yilan (23.2 miles)

Depth: 21 km

D

4.5 magnitude earthquake

2019-03-13 21:07:22 UTC at 21:07
March 13, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.084, 121.4
44.2 km from Taitung City (27.2 miles)

Depth: 14 km

E
2019-03-13 04:32:35 UTC 4.7 magnitude, 30 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.7 magnitude earthquake

2019-03-13 04:32:35 UTC at 04:32
March 13, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.572, 121.592
44.2 km from Hualian (27.2 miles)

Depth: 30 km

F
2019-03-12 20:19:15 UTC 4.6 magnitude, 136 km depth
Keelung, Taiwan, Taiwan

4.6 magnitude earthquake

2019-03-12 20:19:15 UTC at 20:19
March 12, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 25.02, 121.859
15.2 km from Keelung (9.2 miles)

Depth: 136 km

G

5.4 magnitude earthquake

2019-03-08 02:32:13 UTC at 02:32
March 08, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 22.455, 121.412
43.2 km from Taitung City (26.2 miles)

Depth: 10 km

H
2019-03-07 03:49:02 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan

4.9 magnitude earthquake

2019-03-07 03:49:02 UTC at 03:49
March 07, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 20.876, 120.326
132.2 km from Hengchun (82.2 miles)

Philippine Islands

Depth: 10 km

I

4.5 magnitude earthquake

2019-03-02 20:34:25 UTC at 20:34
March 02, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 20.889, 121.603
61.2 km from Basco (38.2 miles)

Batan Island, Philippines

Depth: 62 km

J
2019-02-15 14:08:06 UTC 4.9 magnitude, 46 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.9 magnitude earthquake

2019-02-15 14:08:06 UTC at 14:08
February 15, 2019 UTC

Location:
Epicenter at 23.788, 121.751
25.2 km from Hualian (15.2 miles)

Depth: 46 km