Taiwan, Taiwan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 5 earthquakes in the past 7 days
  • 45 earthquakes in the past 30 days
  • 151 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Taiwan, Taiwan:

2021-06-11 22:49:12 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-11 07:33:25 UTC 5.2 magnitude, 7 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-06-11 05:12:48 UTC 4.9 magnitude, 6 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-06-09 22:42:31 UTC 4.1 magnitude, 11 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-06-08 05:40:00 UTC 4.5 magnitude, 6 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-08 00:04:04 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-05 00:01:01 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-04 16:19:28 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-03 19:29:43 UTC 4.1 magnitude, 6 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-03 19:17:46 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-02 01:23:24 UTC 4.3 magnitude, 28 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-01 16:35:02 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-01 14:16:22 UTC 4.5 magnitude, 35 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-06-01 11:08:32 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-01 08:41:50 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2021-05-31 06:03:38 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-05-30 16:26:31 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-05-30 15:21:56 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-05-30 15:07:19 UTC 4.8 magnitude, 7 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan