Taipei, Taiwan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 11 earthquakes in the past 30 days
  • 112 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Taipei, Taiwan:

2006-12-26 12:26:21 UTC 7.1 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
1999-09-20 17:47:18 UTC 7.7 magnitude, 33 km depth
Puli, Taiwan, Taiwan
1986-11-14 21:20:10 UTC 7.4 magnitude, 33 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1978-12-23 11:23:12 UTC 7.0 magnitude, 33 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1972-04-24 09:57:21 UTC 7.0 magnitude, 22 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1966-03-12 16:31:20 UTC 7.5 magnitude, 30 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
1958-03-11 00:26:02 UTC 7.2 magnitude, 35 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
1959-08-15 08:57:06 UTC 7.2 magnitude, 25 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
1963-02-13 08:50:04 UTC 7.2 magnitude, 30 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
1951-10-22 05:43:07 UTC 7.0 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1951-10-22 03:29:35 UTC 7.2 magnitude, 25 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1951-10-21 21:34:21 UTC 7.5 magnitude, 25 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1936-08-22 06:51:35 UTC 7.1 magnitude, 15 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
1938-06-10 09:53:43 UTC 7.7 magnitude, 20 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
1938-09-07 04:03:20 UTC 7.2 magnitude, 15 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1941-12-16 19:19:43 UTC 7.3 magnitude, 15 km depth
Pizitou, Taiwan, Taiwan
1935-04-20 22:02:01 UTC 7.0 magnitude, 15 km depth
Taichung, Taiwan, Taiwan
1920-06-05 04:21:35 UTC 8.2 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1921-04-02 09:36:53 UTC 7.0 magnitude, 15 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
1922-10-14 23:46:52 UTC 7.0 magnitude, 15 km depth
Daxi, Taiwan, Taiwan
1922-09-01 19:16:07 UTC 7.1 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1925-04-16 19:52:41 UTC 7.0 magnitude, 15 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
1910-04-12 00:22:24 UTC 8.1 magnitude, 235 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan