Taipei, Taiwan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 11 earthquakes in the past 30 days
  • 112 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Taipei, Taiwan:

2022-09-07 04:50:43 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-08-20 04:07:49 UTC 4.9 magnitude, 30 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-08-18 09:28:29 UTC 4.4 magnitude, 24 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-08-02 21:44:37 UTC 4.3 magnitude, 22 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-07-15 08:16:43 UTC 4.3 magnitude, 100 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-07-14 02:10:20 UTC 4.1 magnitude, 35 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-07-08 11:57:48 UTC 4.3 magnitude, 8 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-06-25 13:34:35 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-06-25 02:37:38 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-06-25 02:27:19 UTC 4.7 magnitude, 2 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-06-24 17:44:40 UTC 4.2 magnitude, 53 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-06-24 07:09:26 UTC 4.0 magnitude, 9 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-06-23 22:32:21 UTC 5.1 magnitude, 25 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-06-23 21:58:52 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-06-23 20:21:22 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-06-22 21:02:43 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-06-21 12:05:29 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-06-21 01:30:04 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan