Djibouti has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 1 earthquake in the past 365 days

The largest earthquake in Djibouti:

2010-11-14 17:39:17 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 17:22:21 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 17:19:13 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 17:17:07 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 17:02:47 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 16:46:14 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 16:33:18 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 15:58:13 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 15:37:00 UTC 4.8 magnitude, 2 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 15:27:13 UTC 4.5 magnitude, 8 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 15:15:06 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 15:06:30 UTC 5.2 magnitude, 11 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 15:05:14 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 14:55:25 UTC 5.4 magnitude, 13 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 14:46:22 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Loyada, Djibouti, Djibouti
2010-11-14 14:41:48 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 14:33:19 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 14:27:40 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 14:04:30 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 13:50:03 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 13:45:24 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 13:14:25 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 13:02:41 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 12:59:36 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 12:57:51 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 12:56:29 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 12:49:56 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 12:48:31 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 12:41:48 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2010-11-14 12:40:51 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti