Djibouti has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 1 earthquake in the past 365 days

The largest earthquake in Djibouti:

2011-06-02 23:21:15 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-05-15 05:24:44 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-04-19 09:37:54 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-04-19 09:08:03 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-03-30 01:42:49 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-03-30 01:27:52 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-03-13 20:16:44 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-03-13 15:35:00 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-03-13 14:08:09 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-02-25 22:29:51 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-02-19 15:02:35 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-02-19 11:19:44 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-02-18 19:29:24 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-02-18 12:27:16 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Loyada, Djibouti, Djibouti
2011-02-18 03:02:21 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-02-17 21:57:30 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-02-17 21:03:23 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-02-17 11:33:55 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Loyada, Djibouti, Djibouti
2011-02-12 17:18:22 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
2011-02-01 11:24:32 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti