Atacama, Chile has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 3 earthquakes in the past 7 days
  • 15 earthquakes in the past 30 days
  • 86 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Atacama, Chile:

Earthquake Alerts via Twitter:


A
2019-02-15 07:00:06 UTC 4.5 magnitude, 35 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

4.5 magnitude earthquake

2019-02-15 07:00:06 UTC at 07:00
February 15, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -30.03, -71.396
10.2 km from Coquimbo (6.2 miles)

Depth: 35 km

B
2019-02-12 14:13:09 UTC 4.1 magnitude, 35 km depth
La Serena, Coquimbo, Chile

4.1 magnitude earthquake

2019-02-12 14:13:09 UTC at 14:13
February 12, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -29.681, -71.298
25.2 km from La Serena (15.2 miles)

Depth: 35 km

C
2019-02-10 21:00:36 UTC 4.3 magnitude, 94 km depth
Vallenar, Atacama, Chile

4.3 magnitude earthquake

2019-02-10 21:00:36 UTC at 21:00
February 10, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -28.024, -70.722
61.2 km from Vallenar (38.2 miles)

Depth: 94 km

D
2019-01-30 07:44:44 UTC 5.6 magnitude, 38 km depth
Taltal, Antofagasta, Chile

5.6 magnitude earthquake

2019-01-30 07:44:44 UTC at 07:44
January 30, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -25.93, -70.734
62.2 km from Taltal (39.2 miles)

Depth: 38 km

E
2019-01-28 03:33:36 UTC 4.4 magnitude, 41 km depth
La Serena, Coquimbo, Chile

4.4 magnitude earthquake

2019-01-28 03:33:36 UTC at 03:33
January 28, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -29.674, -71.38
28.2 km from La Serena (17.2 miles)

Depth: 41 km

F
2019-01-26 07:48:54 UTC 4.4 magnitude, 57 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

4.4 magnitude earthquake

2019-01-26 07:48:54 UTC at 07:48
January 26, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -30.06, -71.551
23.2 km from Coquimbo (14.2 miles)

Depth: 57 km

G
2019-01-25 08:29:17 UTC 4.5 magnitude, 60 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

4.5 magnitude earthquake

2019-01-25 08:29:17 UTC at 08:29
January 25, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -30.188, -71.535
32.2 km from Coquimbo (19.2 miles)

Depth: 60 km

H
2019-01-24 10:28:29 UTC 5.1 magnitude, 65 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

5.1 magnitude earthquake

2019-01-24 10:28:29 UTC at 10:28
January 24, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -30.106, -71.278
17.2 km from Coquimbo (11.2 miles)

Depth: 65 km

I
2019-01-22 16:19:26 UTC 4.8 magnitude, 48 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

4.8 magnitude earthquake

2019-01-22 16:19:26 UTC at 16:19
January 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -30.141, -71.567
30.2 km from Coquimbo (18.2 miles)

Depth: 48 km

J
2019-01-22 00:41:20 UTC 4.6 magnitude, 49 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

4.6 magnitude earthquake

2019-01-22 00:41:20 UTC at 00:41
January 22, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -30.095, -71.47
17.2 km from Coquimbo (10.2 miles)

Depth: 49 km



A
2019-01-20 09:23:32 UTC 4.5 magnitude, 18 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

4.5 magnitude earthquake

2019-01-20 09:23:32 UTC at 09:23
January 20, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -29.874, -72.034
67.2 km from Coquimbo (42.2 miles)

Depth: 18 km

B
2019-01-20 07:39:26 UTC 4.0 magnitude, 61 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

4.0 magnitude earthquake

2019-01-20 07:39:26 UTC at 07:39
January 20, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -30.162, -71.365
23.2 km from Coquimbo (14.2 miles)

Depth: 61 km

C
2019-01-20 04:59:45 UTC 4.4 magnitude, 57 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

4.4 magnitude earthquake

2019-01-20 04:59:45 UTC at 04:59
January 20, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -30.123, -71.406
19.2 km from Coquimbo (12.2 miles)

Depth: 57 km

D
2019-01-20 02:36:00 UTC 4.3 magnitude, 53 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

4.3 magnitude earthquake

2019-01-20 02:36:00 UTC at 02:36
January 20, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -30.077, -71.491
20.2 km from Coquimbo (12.2 miles)

Depth: 53 km

E
2019-01-20 01:32:51 UTC 6.7 magnitude, 53 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

6.7 magnitude earthquake

2019-01-20 01:32:51 UTC at 01:32
January 20, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -30.074, -71.423
15.2 km from Coquimbo (9.2 miles)

Depth: 53 km

F
2019-01-11 12:22:24 UTC 4.4 magnitude, 93 km depth
Copiapó, Atacama, Chile

4.4 magnitude earthquake

2019-01-11 12:22:24 UTC at 12:22
January 11, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -28.187, -69.538
119.2 km from Copiapó (74.2 miles)

Depth: 93 km

G
2019-01-07 01:44:55 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Taltal, Antofagasta, Chile

4.2 magnitude earthquake

2019-01-07 01:44:55 UTC at 01:44
January 07, 2019 UTC

Location:
Epicenter at -25.421, -71.065
58.2 km from Taltal (36.2 miles)

Coast Of Antofagasta, Chile

Depth: 10 km

H
2018-12-23 18:50:44 UTC 4.5 magnitude, 103 km depth
Copiapó, Atacama, Chile

4.5 magnitude earthquake

2018-12-23 18:50:44 UTC at 18:50
December 23, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -27.617, -69.218
113.2 km from Copiapó (70.2 miles)

Depth: 103 km

I
2018-12-21 13:01:40 UTC 4.4 magnitude, 23 km depth
Taltal, Antofagasta, Chile

4.4 magnitude earthquake

2018-12-21 13:01:40 UTC at 13:01
December 21, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -25.834, -71.103
78.2 km from Taltal (48.2 miles)

Coast Of Antofagasta, Chile

Depth: 23 km

J
2018-12-18 17:55:37 UTC 4.6 magnitude, 93 km depth
Copiapó, Atacama, Chile

4.6 magnitude earthquake

2018-12-18 17:55:37 UTC at 17:55
December 18, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -27.993, -69.363
114.2 km from Copiapó (71.2 miles)

Depth: 93 km



A
2018-12-13 04:04:28 UTC 4.6 magnitude, 107 km depth
Copiapó, Atacama, Chile

4.6 magnitude earthquake

2018-12-13 04:04:28 UTC at 04:04
December 13, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -27.69, -69.233
114.2 km from Copiapó (71.2 miles)

Depth: 107 km

B
2018-12-09 15:55:00 UTC 4.0 magnitude, 35 km depth
Taltal, Antofagasta, Chile

4.0 magnitude earthquake

2018-12-09 15:55:00 UTC at 15:55
December 09, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -24.753, -70.574
73.2 km from Taltal (45.2 miles)

Depth: 35 km

C
2018-12-07 09:44:18 UTC 4.8 magnitude, 89 km depth
Vallenar, Atacama, Chile

4.8 magnitude earthquake

2018-12-07 09:44:18 UTC at 09:44
December 07, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -29.008, -70.386
60.2 km from Vallenar (37.2 miles)

Depth: 89 km

D
2018-11-20 01:56:55 UTC 4.2 magnitude, 36 km depth
Coquimbo, Coquimbo, Chile

4.2 magnitude earthquake

2018-11-20 01:56:55 UTC at 01:56
November 20, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -29.894, -71.403
8.2 km from Coquimbo (5.2 miles)

Depth: 36 km

E

4.1 magnitude earthquake

2018-11-13 06:17:52 UTC at 06:17
November 13, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -26.263, -69.183
87.2 km from Diego de Almagro (54.2 miles)

Depth: 104 km

F
2018-11-08 08:16:13 UTC 4.7 magnitude, 21 km depth
Vallenar, Atacama, Chile

4.7 magnitude earthquake

2018-11-08 08:16:13 UTC at 08:16
November 08, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -27.837, -71.244
94.2 km from Vallenar (58.2 miles)

Coast Of Atacama, Chile

Depth: 21 km

G
2018-11-02 17:33:12 UTC 4.1 magnitude, 81 km depth
Taltal, Antofagasta, Chile

4.1 magnitude earthquake

2018-11-02 17:33:12 UTC at 17:33
November 02, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -25.181, -69.544
77.2 km from Taltal (48.2 miles)

Depth: 81 km

H
2018-11-01 22:53:04 UTC 4.5 magnitude, 21 km depth
Copiapó, Atacama, Chile

4.5 magnitude earthquake

2018-11-01 22:53:04 UTC at 22:53
November 01, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -27.192, -71.218
92.2 km from Copiapó (57.2 miles)

Coast Of Atacama, Chile

Depth: 21 km

I
2018-10-28 16:22:35 UTC 4.4 magnitude, 39 km depth
Copiapó, Atacama, Chile

4.4 magnitude earthquake

2018-10-28 16:22:35 UTC at 16:22
October 28, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -27.375, -71.236
89.2 km from Copiapó (55.2 miles)

Coast Of Atacama, Chile

Depth: 39 km

J
2018-10-17 21:25:31 UTC 4.1 magnitude, 109 km depth
Copiapó, Atacama, Chile

4.1 magnitude earthquake

2018-10-17 21:25:31 UTC at 21:25
October 17, 2018 UTC

Location:
Epicenter at -27.565, -69.339
100.2 km from Copiapó (62.2 miles)

Depth: 109 km