1952-06-19 12:12:58 UTC 6.7 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1957-07-01 19:30:24 UTC 6.2 magnitude, 65 km depth
Kakching, Manipur, India
2011-02-04 13:53:46 UTC 6.2 magnitude, 85 km depth
Wāngjing, Manipur, India
1964-02-27 15:10:50 UTC 6.0 magnitude, 100 km depth
Pakokku, Magway, Myanmar
1950-02-03 02:51:55 UTC 6.7 magnitude, 35 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1997-11-21 11:23:06 UTC 6.1 magnitude, 54 km depth
Saiha, Mizoram, India
1958-03-22 10:11:33 UTC 6.0 magnitude, 50 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
1987-05-18 01:53:51 UTC 6.3 magnitude, 49 km depth
Kohima, Nagaland, India
1939-05-27 03:45:46 UTC 6.1 magnitude, 65 km depth
Kakching, Manipur, India
2020-04-16 11:45:23 UTC 5.9 magnitude, 10 km depth
Falam, Chin, Myanmar
1994-08-08 21:08:31 UTC 6.1 magnitude, 121 km depth
Wāngjing, Manipur, India
1971-05-30 15:44:18 UTC 6.3 magnitude, 15 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2012-11-11 10:54:41 UTC 5.8 magnitude, 6 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
1994-08-03 14:59:57 UTC 5.8 magnitude, 34 km depth
Chauk, Magway, Myanmar
1930-07-02 21:03:43 UTC 7.1 magnitude, 15 km depth
Lakhipur, Assam, India
1956-03-03 10:13:47 UTC 5.8 magnitude, 52 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
1956-12-30 21:59:15 UTC 5.8 magnitude, 50 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar