Myitkyina has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 11 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Myitkyina:

2021-05-21 13:48:37 UTC 6.1 magnitude, 9 km depth
Dali, Yunnan, China
2016-04-13 13:55:17 UTC 6.9 magnitude, 134 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2016-01-03 23:05:22 UTC 6.7 magnitude, 55 km depth
Imphal, Manipur, India
2014-10-07 13:49:39 UTC 6.1 magnitude, 8 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2012-11-11 01:12:38 UTC 6.8 magnitude, 13 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
2011-02-04 13:53:46 UTC 6.2 magnitude, 85 km depth
Wāngjing, Manipur, India
2008-08-21 12:24:30 UTC 6.0 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2008-05-12 06:28:01 UTC 7.9 magnitude, 19 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2003-07-21 15:16:31 UTC 6.0 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1996-02-03 11:14:20 UTC 6.6 magnitude, 11 km depth
Lijiang, Yunnan, China
1995-05-06 01:59:07 UTC 6.4 magnitude, 117 km depth
Phek, Manipur, India
1994-08-08 21:08:31 UTC 6.1 magnitude, 121 km depth
Wāngjing, Manipur, India
1992-06-15 02:48:56 UTC 6.3 magnitude, 17 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
1992-04-23 15:32:49 UTC 6.2 magnitude, 9 km depth
Lashio, Shan, Myanmar
1992-04-23 14:18:35 UTC 6.1 magnitude, 12 km depth
Lashio, Shan, Myanmar
1991-01-05 14:57:11 UTC 7.0 magnitude, 19 km depth
Mogok, Mandalay, Myanmar
1990-01-09 18:51:29 UTC 6.3 magnitude, 119 km depth
Wāngjing, Manipur, India
1988-11-30 08:13:29 UTC 6.1 magnitude, 14 km depth
Jinghong, Yunnan, China