Myitkyina has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 11 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Myitkyina:

2019-08-31 15:09:21 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
2019-08-05 09:43:03 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2019-08-03 12:19:16 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2019-06-21 16:42:25 UTC 4.2 magnitude, 139 km depth
Tuensang, Nagaland, India
2019-05-04 11:04:02 UTC 5.1 magnitude, 100 km depth
Mon, Nagaland, India
2019-02-07 08:49:37 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2019-01-16 21:39:36 UTC 4.7 magnitude, 14 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2018-05-06 13:37:26 UTC 4.6 magnitude, 44 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2018-04-20 08:28:01 UTC 4.3 magnitude, 145 km depth
Phek, Manipur, India
2018-04-02 11:42:10 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2018-03-07 20:51:53 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2018-01-07 06:47:14 UTC 5.5 magnitude, 22 km depth
Wāngjing, Manipur, India
2018-01-04 15:00:39 UTC 4.4 magnitude, 47 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2017-12-27 18:12:31 UTC 4.2 magnitude, 55 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2016-10-11 17:41:01 UTC 4.5 magnitude, 32 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2016-09-22 13:23:43 UTC 4.6 magnitude, 139 km depth
Phek, Manipur, India