Yonakuni has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 8 earthquakes in the past 30 days
  • 60 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Yonakuni:


A
2018-02-19 14:47:01 UTC 5.0 magnitude, 57 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan

5.0 magnitude earthquake

2018-02-19 14:47:01 UTC at 14:47
February 19, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.586, 121.641
22.2 km from Yilan (13.2 miles)

Depth: 57 km

B
2018-02-10 07:48:49 UTC 4.2 magnitude, 11 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.2 magnitude earthquake

2018-02-10 07:48:49 UTC at 07:48
February 10, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.173, 121.853
33.2 km from Hualian (20.2 miles)

Depth: 11 km

C
2018-02-09 18:43:09 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.6 magnitude earthquake

2018-02-09 18:43:09 UTC at 18:43
February 09, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.019, 121.822
27.2 km from Hualian (16.2 miles)

Depth: 10 km

D
2018-02-09 02:14:02 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.7 magnitude earthquake

2018-02-09 02:14:02 UTC at 02:14
February 09, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 23.894, 121.636
9.2 km from Hualian (6.2 miles)

Depth: 10 km

E
2018-02-08 03:06:03 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.7 magnitude earthquake

2018-02-08 03:06:03 UTC at 03:06
February 08, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 23.913, 121.651
8.2 km from Hualian (5.2 miles)

Depth: 10 km

F
2018-02-08 00:59:27 UTC 4.3 magnitude, 4 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.3 magnitude earthquake

2018-02-08 00:59:27 UTC at 00:59
February 08, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 23.941, 121.618
4.2 km from Hualian (2.2 miles)

Depth: 4 km

G
2018-02-08 00:54:16 UTC 5.2 magnitude, 6 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

5.2 magnitude earthquake

2018-02-08 00:54:16 UTC at 00:54
February 08, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 23.894, 121.642
9.2 km from Hualian (6.2 miles)

Depth: 6 km

H
2018-02-07 15:21:31 UTC 5.7 magnitude, 15 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

5.7 magnitude earthquake

2018-02-07 15:21:31 UTC at 15:21
February 07, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.072, 121.739
19.2 km from Hualian (11.2 miles)

Depth: 15 km

I
2018-02-07 14:19:20 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.6 magnitude earthquake

2018-02-07 14:19:20 UTC at 14:19
February 07, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 23.931, 121.752
15.2 km from Hualian (9.2 miles)

Depth: 10 km

J
2018-02-07 13:06:41 UTC 5.0 magnitude, 8 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

5.0 magnitude earthquake

2018-02-07 13:06:41 UTC at 13:06
February 07, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.072, 121.791
21.2 km from Hualian (13.2 miles)

Depth: 8 kmA
2018-02-07 11:13:06 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.8 magnitude earthquake

2018-02-07 11:13:06 UTC at 11:13
February 07, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 23.945, 121.715
11.2 km from Hualian (7.2 miles)

Depth: 10 km

B
2018-02-07 10:19:46 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.1 magnitude earthquake

2018-02-07 10:19:46 UTC at 10:19
February 07, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.155, 121.755
24.2 km from Hualian (15.2 miles)

Depth: 10 km

C
2018-02-07 03:36:19 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.8 magnitude earthquake

2018-02-07 03:36:19 UTC at 03:36
February 07, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.05, 121.729
15.2 km from Hualian (9.2 miles)

Depth: 10 km

D
2018-02-07 02:18:02 UTC 4.8 magnitude, 7 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.8 magnitude earthquake

2018-02-07 02:18:02 UTC at 02:18
February 07, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.04, 121.724
14.2 km from Hualian (8.2 miles)

Depth: 7 km

E
2018-02-06 23:43:51 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.7 magnitude earthquake

2018-02-06 23:43:51 UTC at 23:43
February 06, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 23.989, 121.677
7.2 km from Hualian (4.2 miles)

Depth: 10 km

F
2018-02-06 23:11:43 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.7 magnitude earthquake

2018-02-06 23:11:43 UTC at 23:11
February 06, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.042, 121.722
14.2 km from Hualian (8.2 miles)

Depth: 10 km

G
2018-02-06 20:56:22 UTC 4.7 magnitude, 8 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.7 magnitude earthquake

2018-02-06 20:56:22 UTC at 20:56
February 06, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.049, 121.751
16.2 km from Hualian (9.2 miles)

Depth: 8 km

H
2018-02-06 19:36:35 UTC 4.9 magnitude, 8 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

4.9 magnitude earthquake

2018-02-06 19:36:35 UTC at 19:36
February 06, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 23.949, 121.778
17.2 km from Hualian (10.2 miles)

Depth: 8 km

I
2018-02-06 19:15:29 UTC 5.4 magnitude, 14 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

5.4 magnitude earthquake

2018-02-06 19:15:29 UTC at 19:15
February 06, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 23.955, 121.752
16.2 km from Hualian (9.2 miles)

Depth: 14 km

J
2018-02-06 18:07:38 UTC 5.2 magnitude, 6 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan

5.2 magnitude earthquake

2018-02-06 18:07:38 UTC at 18:07
February 06, 2018 UTC

Location:
Epicenter at 24.035, 121.764
17.2 km from Hualian (10.2 miles)

Depth: 6 km