Hirara has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 33 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Hirara:

2010-02-26 01:07:58 UTC 5.5 magnitude, 37 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2010-02-07 06:10:00 UTC 6.3 magnitude, 21 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2010-01-15 11:08:38 UTC 5.7 magnitude, 139 km depth
Naha, Okinawa, Japan
2009-12-19 13:02:15 UTC 6.4 magnitude, 43 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2009-08-17 10:15:05 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2009-08-17 10:10:56 UTC 6.1 magnitude, 15 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2009-08-17 00:05:49 UTC 6.7 magnitude, 20 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2009-08-05 00:17:58 UTC 6.1 magnitude, 25 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2009-07-13 18:05:01 UTC 6.3 magnitude, 17 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2009-07-06 22:35:04 UTC 5.7 magnitude, 7 km depth
Itoman, Okinawa, Japan
2009-07-06 22:34:05 UTC 6.1 magnitude, 7 km depth
Itoman, Okinawa, Japan
2009-03-26 19:19:59 UTC 5.9 magnitude, 159 km depth
Nago, Okinawa, Japan
2009-02-22 13:50:13 UTC 5.0 magnitude, 15 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2008-09-09 07:43:13 UTC 5.5 magnitude, 101 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2008-05-10 19:41:59 UTC 5.6 magnitude, 16 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2008-04-27 17:32:11 UTC 5.2 magnitude, 35 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2007-12-05 04:33:37 UTC 5.0 magnitude, 178 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2007-09-22 08:00:18 UTC 5.1 magnitude, 54 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2007-09-06 17:51:26 UTC 6.2 magnitude, 53 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan