1946-12-04 22:46:47 UTC 6.6 magnitude, 25 km depth
Xiahu, Fujian, China
1986-07-25 23:41:08 UTC 6.1 magnitude, 21 km depth
Naha, Okinawa, Japan
1996-03-05 14:52:28 UTC 6.3 magnitude, 29 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1938-10-13 15:26:21 UTC 6.5 magnitude, 15 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2009-07-13 18:05:01 UTC 6.3 magnitude, 17 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1994-04-10 23:45:55 UTC 6.1 magnitude, 10 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
1951-10-22 14:46:51 UTC 6.5 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1983-09-21 19:20:42 UTC 6.3 magnitude, 28 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1966-05-05 14:21:23 UTC 6.2 magnitude, 50 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2018-02-06 15:50:43 UTC 6.4 magnitude, 17 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
1958-04-12 13:25:28 UTC 6.0 magnitude, 35 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
1994-05-23 05:36:01 UTC 6.2 magnitude, 19 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2007-04-20 02:23:34 UTC 6.0 magnitude, 11 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
1968-10-20 07:08:21 UTC 6.2 magnitude, 22 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2017-05-09 01:54:14 UTC 6.0 magnitude, 10 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
1963-03-04 13:38:42 UTC 6.3 magnitude, 20 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2009-08-17 10:10:56 UTC 6.1 magnitude, 15 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan