Obama has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 9 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Obama:

2015-05-30 11:23:02 UTC 7.8 magnitude, 664 km depth
Shimoda, Shizuoka, Japan
2011-03-11 06:25:50 UTC 7.7 magnitude, 18 km depth
Kamaishi, Iwate, Japan
2011-03-11 06:15:40 UTC 7.9 magnitude, 42 km depth
Ōarai, Ibaraki, Japan
2011-03-11 05:46:24 UTC 9.0 magnitude, 29 km depth
Ishinomaki, Miyagi, Japan
2009-08-09 10:55:55 UTC 7.1 magnitude, 292 km depth
Ōyama, Shizuoka, Japan
2004-09-05 14:57:18 UTC 7.4 magnitude, 10 km depth
Shingū, Wakayama, Japan
2004-09-05 14:57:00 UTC 7.4 magnitude, 14 km depth
Shingū, Wakayama, Japan
2004-09-05 10:07:07 UTC 7.2 magnitude, 14 km depth
Shingū, Wakayama, Japan
2003-09-25 19:50:06 UTC 8.3 magnitude, 27 km depth
Kushiro, Hokkaido, Japan
1994-12-28 12:19:23 UTC 7.8 magnitude, 26 km depth
Miyako, Iwate, Japan
1993-07-12 13:17:11 UTC 7.7 magnitude, 16 km depth
Iwanai, Hokkaido, Japan
1984-01-01 09:03:38 UTC 7.2 magnitude, 368 km depth
Owase, Mie, Japan
1978-06-12 08:14:26 UTC 7.7 magnitude, 44 km depth
Ishinomaki, Miyagi, Japan
1968-05-16 00:49:02 UTC 8.2 magnitude, 29 km depth
Hachinohe, Aomori, Japan
1964-06-16 04:01:43 UTC 7.6 magnitude, 15 km depth
Murakami, Niigata, Japan
1960-03-20 17:07:31 UTC 8.0 magnitude, 15 km depth
Miyako, Iwate, Japan
1953-11-25 17:48:55 UTC 7.9 magnitude, 25 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
1948-04-17 16:11:32 UTC 7.2 magnitude, 15 km depth
Shingū, Wakayama, Japan
1946-12-20 19:19:10 UTC 8.3 magnitude, 15 km depth
Shingū, Wakayama, Japan