1982-01-18 19:27:24 UTC 6.8 magnitude, 10 km depth
Karyes, Mount Athos, Greece
1950-09-23 06:23:46 UTC 5.5 magnitude, 45 km depth
Ierápetra, Crete, Greece
2010-02-11 21:56:31 UTC 5.5 magnitude, 14 km depth
Pýrgos, Crete, Greece
1991-03-19 12:09:24 UTC 5.6 magnitude, 22 km depth
Palekastro, Crete, Greece
1997-11-05 12:22:55 UTC 5.4 magnitude, 33 km depth
Kastrí, Crete, Greece
1983-01-03 00:12:25 UTC 5.4 magnitude, 73 km depth
Kastrí, Crete, Greece
1976-06-25 07:01:08 UTC 5.4 magnitude, 33 km depth
Palaióchora, Crete, Greece
1959-06-10 04:16:08 UTC 5.4 magnitude, 35 km depth
Kíssamos, Crete, Greece