Obock has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 1 earthquake in the past 365 days

The largest earthquake in Obock:

1989-04-13 12:17:31 UTC 5.5 magnitude, 33 km depth
Mekele, Tigray, Ethiopia
1985-06-04 02:43:46 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
1983-10-19 04:45:53 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Loyada, Djibouti, Djibouti
1983-09-30 18:58:14 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
1982-12-13 09:12:48 UTC 6.3 magnitude, 5 km depth
Dhamār, Dhamār, Yemen
1982-12-08 06:19:37 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Aden, Aden, Yemen
1979-10-16 23:41:38 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
1979-10-16 21:14:49 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
1979-10-16 20:45:54 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Loyada, Djibouti, Djibouti
1979-10-16 20:34:59 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
1979-10-16 18:11:32 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
1979-10-16 15:57:50 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
1979-10-16 13:18:50 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Obock, Obock, Djibouti
1978-11-07 17:05:55 UTC 5.4 magnitude, 33 km depth
‘Arta, Arta, Djibouti