2019-05-02 07:57:58 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Linqiong, Sichuan, China
2008-05-18 13:34:09 UTC 4.1 magnitude, 9 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2013-03-04 15:42:22 UTC 4.1 magnitude, 36 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-13 18:39:15 UTC 3.8 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-20 06:54:21 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 09:31:16 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-08-14 05:20:45 UTC 3.7 magnitude, 10 km depth
Mianyang, Sichuan, China
2014-06-09 23:54:14 UTC 5.0 magnitude, 16 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 09:13:51 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-13 07:51:31 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-18 02:19:50 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 16:24:40 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-06-16 07:36:03 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-13 19:51:52 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-08-01 21:03:31 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-23 20:22:09 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2014-08-09 06:53:40 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-08-05 02:57:44 UTC 3.6 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-08-08 14:17:37 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Linqiong, Sichuan, China
2008-05-17 18:33:50 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China