1993-08-11 01:07:33 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2020-05-21 19:12:52 UTC 4.6 magnitude, 16 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1993-10-18 03:06:59 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2022-04-05 23:50:06 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2022-11-19 10:28:51 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kangding, Sichuan, China
2020-04-27 01:37:13 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2020-06-12 13:03:39 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2010-07-09 20:41:03 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Kaiyuan, Yunnan, China
2015-04-02 18:01:48 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Yibin, Sichuan, China
2015-02-06 21:01:07 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1990-07-12 20:27:04 UTC 4.6 magnitude, 30 km depth
Leshan, Sichuan, China
2022-09-23 02:47:43 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
1976-07-13 07:28:37 UTC 4.5 magnitude, 33 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2017-02-02 00:34:30 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2015-04-11 01:17:50 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1973-08-16 06:05:28 UTC 5.1 magnitude, 33 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2020-06-23 14:12:24 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2006-01-12 01:05:33 UTC 4.6 magnitude, 32 km depth
Yuxi, Yunnan, China
1995-01-05 00:34:56 UTC 4.4 magnitude, 33 km depth
Luocheng, Sichuan, China