2019-01-03 00:48:08 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2020-11-12 19:18:16 UTC 4.7 magnitude, 34 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1978-09-24 10:24:56 UTC 4.5 magnitude, 33 km depth
Luocheng, Sichuan, China
2013-11-11 21:19:39 UTC 4.1 magnitude, 15 km depth
Shangri-La, Yunnan, China
1994-11-07 22:40:53 UTC 4.0 magnitude, 33 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2019-06-17 15:36:02 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1994-01-18 03:04:29 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Luocheng, Sichuan, China
2021-05-13 03:42:38 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2023-01-25 20:51:10 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Kangding, Sichuan, China
2017-05-04 05:40:22 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1976-05-29 11:58:21 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2023-01-25 20:30:44 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kangding, Sichuan, China
1976-05-30 04:18:43 UTC 5.1 magnitude, 28 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2019-07-04 02:17:58 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1976-05-30 22:31:33 UTC 4.8 magnitude, 34 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
1996-11-26 23:40:37 UTC 4.3 magnitude, 33 km depth
Shangri-La, Yunnan, China
1976-08-04 09:28:01 UTC 4.1 magnitude, 33 km depth
Dali, Yunnan, China
2020-05-26 12:34:50 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Luocheng, Sichuan, China
1976-10-12 15:19:33 UTC 5.0 magnitude, 33 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
1992-10-04 09:02:04 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Gejiu, Yunnan, China