1933-08-25 07:50:33 UTC 7.3 magnitude, 15 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
1913-12-21 15:37:56 UTC 6.7 magnitude, 15 km depth
Yuxi, Yunnan, China
1936-04-26 23:59:10 UTC 6.7 magnitude, 15 km depth
Luocheng, Sichuan, China
1996-02-03 11:14:20 UTC 6.6 magnitude, 11 km depth
Lijiang, Yunnan, China
1908-02-09 18:13:17 UTC 6.7 magnitude, 15 km depth
Kangding, Sichuan, China
1952-09-30 12:52:03 UTC 6.6 magnitude, 10 km depth
Xichang, Sichuan, China
1976-11-06 18:04:08 UTC 6.5 magnitude, 33 km depth
Lijiang, Yunnan, China
1923-03-24 12:40:17 UTC 7.0 magnitude, 15 km depth
Kangding, Sichuan, China
1988-08-06 00:36:24 UTC 7.3 magnitude, 90 km depth
Phek, Manipur, India
1966-02-05 15:12:31 UTC 6.4 magnitude, 10 km depth
Qujing, Yunnan, China
2022-09-05 04:52:19 UTC 6.6 magnitude, 10 km depth
Kangding, Sichuan, China
1951-12-21 08:37:33 UTC 6.4 magnitude, 27 km depth
Lijiang, Yunnan, China
1981-01-23 21:13:51 UTC 6.8 magnitude, 33 km depth
Kangding, Sichuan, China
1966-09-28 14:00:24 UTC 6.3 magnitude, 20 km depth
Shangri-La, Yunnan, China
1950-02-02 23:33:47 UTC 6.9 magnitude, 35 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1955-06-07 00:48:57 UTC 6.2 magnitude, 15 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1995-10-23 22:46:50 UTC 6.2 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2014-08-03 08:30:13 UTC 6.2 magnitude, 12 km depth
Zhaotong, Yunnan, China
2013-04-20 00:02:47 UTC 6.6 magnitude, 14 km depth
Linqiong, Sichuan, China