Dali has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 3 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Dali:

2011-06-20 10:16:55 UTC 5.0 magnitude, 39 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2011-03-10 04:58:13 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2010-02-25 04:56:51 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Lianran, Yunnan, China
2010-01-01 02:08:21 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Lijiang, Yunnan, China
2009-07-10 09:02:03 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2009-07-09 11:19:16 UTC 5.7 magnitude, 7 km depth
Dali, Yunnan, China
2008-08-30 08:30:53 UTC 6.0 magnitude, 11 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2008-08-21 12:24:30 UTC 6.0 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2008-05-12 06:28:01 UTC 7.9 magnitude, 19 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2007-06-02 21:34:57 UTC 6.1 magnitude, 5 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2003-10-16 12:28:09 UTC 5.6 magnitude, 33 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2003-07-21 15:16:31 UTC 6.0 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2001-10-27 05:35:39 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Lijiang, Yunnan, China
2001-07-09 23:51:33 UTC 5.2 magnitude, 33 km depth
Longquan, Yunnan, China
2001-05-23 21:10:43 UTC 5.5 magnitude, 33 km depth
Lijiang, Yunnan, China
2001-04-12 10:47:00 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2000-01-14 23:37:07 UTC 5.9 magnitude, 33 km depth
Dali, Yunnan, China
2000-01-14 22:09:04 UTC 5.5 magnitude, 33 km depth
Dali, Yunnan, China
1998-11-19 11:38:14 UTC 5.6 magnitude, 33 km depth
Lijiang, Yunnan, China