Dali has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 3 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Dali:

1976-08-12 23:26:46 UTC 6.4 magnitude, 27 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
1976-05-29 14:00:18 UTC 7.0 magnitude, 10 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
1976-05-29 12:23:18 UTC 6.9 magnitude, 8 km depth
Dali, Yunnan, China
1973-08-16 03:58:10 UTC 6.4 magnitude, 33 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1971-05-30 15:44:18 UTC 6.3 magnitude, 15 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
1971-04-28 15:32:02 UTC 6.4 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1970-02-06 22:10:41 UTC 6.1 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1970-01-04 17:00:41 UTC 7.1 magnitude, 11 km depth
Yuxi, Yunnan, China
1966-09-28 14:00:24 UTC 6.3 magnitude, 20 km depth
Shangri-La, Yunnan, China
1966-02-05 15:12:31 UTC 6.4 magnitude, 10 km depth
Qujing, Yunnan, China
1962-09-22 06:51:33 UTC 6.1 magnitude, 25 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
1962-06-24 01:21:17 UTC 6.0 magnitude, 15 km depth
Dali, Yunnan, China
1962-02-20 22:02:42 UTC 6.3 magnitude, 35 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
1961-06-27 07:03:44 UTC 6.1 magnitude, 15 km depth
Shangri-La, Yunnan, China
1955-09-23 15:06:20 UTC 6.7 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1955-06-07 00:48:57 UTC 6.2 magnitude, 15 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1955-03-22 06:14:13 UTC 6.0 magnitude, 60 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
1952-12-08 15:09:30 UTC 6.2 magnitude, 15 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1952-09-30 12:52:03 UTC 6.6 magnitude, 10 km depth
Xichang, Sichuan, China