2017-07-16 22:56:01 UTC 4.9 magnitude, 14 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
1974-11-16 16:25:53 UTC 5.2 magnitude, 33 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-19 03:59:29 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 16:14:34 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-10-23 21:56:04 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 10:33:33 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 18:46:10 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
1976-08-19 12:49:47 UTC 5.4 magnitude, 33 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-16 22:57:18 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-13 07:19:16 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-27 13:59:34 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-08-10 04:38:09 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-06-07 07:32:46 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-08-01 18:12:19 UTC 4.9 magnitude, 22 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2017-11-06 21:31:11 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
1978-05-30 03:57:37 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-09-10 05:00:41 UTC 4.1 magnitude, 39 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-20 14:29:41 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-30 22:05:57 UTC 3.8 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China