Jingfeng has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 15 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Jingfeng:

2019-04-18 05:01:06 UTC 6.1 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2018-02-06 15:50:43 UTC 6.4 magnitude, 17 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2018-02-04 13:56:42 UTC 6.1 magnitude, 11 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2016-05-31 05:23:47 UTC 6.4 magnitude, 244 km depth
Keelung, Taiwan, Taiwan
2016-02-05 19:57:27 UTC 6.4 magnitude, 23 km depth
Yujing, Taiwan, Taiwan
2015-04-20 12:00:00 UTC 6.1 magnitude, 29 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2015-04-20 11:45:13 UTC 6.0 magnitude, 29 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2015-04-20 01:42:58 UTC 6.4 magnitude, 29 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2014-12-10 21:03:39 UTC 6.1 magnitude, 256 km depth
Keelung, Taiwan, Taiwan
2013-10-31 12:02:09 UTC 6.3 magnitude, 12 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2013-06-02 05:43:03 UTC 6.2 magnitude, 17 km depth
Puli, Taiwan, Taiwan
2009-12-19 13:02:15 UTC 6.4 magnitude, 43 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2009-10-03 17:36:06 UTC 6.1 magnitude, 28 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2009-07-13 18:05:01 UTC 6.3 magnitude, 17 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2007-09-06 17:51:26 UTC 6.2 magnitude, 53 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2006-12-26 12:34:13 UTC 6.9 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2006-12-26 12:26:21 UTC 7.1 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan