Jingfeng has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 15 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Jingfeng:

2015-05-14 18:35:49 UTC 4.1 magnitude, 5 km depth
Taichung, Taiwan, Taiwan
2015-05-11 08:53:58 UTC 4.5 magnitude, 5 km depth
Taichung, Taiwan, Taiwan
2015-05-11 08:38:21 UTC 4.6 magnitude, 15 km depth
Taichung, Taiwan, Taiwan
2015-05-07 20:12:09 UTC 4.0 magnitude, 14 km depth
Taichung, Taiwan, Taiwan
2015-05-01 12:54:47 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Taichung, Taiwan, Taiwan
2015-04-20 12:00:00 UTC 6.1 magnitude, 29 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2015-04-20 11:45:13 UTC 6.0 magnitude, 29 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2015-04-20 01:42:58 UTC 6.4 magnitude, 29 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2015-03-23 10:13:50 UTC 5.5 magnitude, 35 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2014-12-10 21:03:39 UTC 6.1 magnitude, 256 km depth
Keelung, Taiwan, Taiwan
2014-05-21 00:21:12 UTC 5.6 magnitude, 13 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2014-03-19 12:19:26 UTC 5.8 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2013-10-31 12:02:09 UTC 6.3 magnitude, 12 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2013-10-29 17:50:12 UTC 4.1 magnitude, 13 km depth
Putian, Fujian, China
2013-10-28 00:24:08 UTC 4.6 magnitude, 17 km depth
Ma-kung, Taiwan, Taiwan
2013-09-03 22:23:27 UTC 4.1 magnitude, 13 km depth
Putian, Fujian, China
2013-08-22 21:02:01 UTC 4.1 magnitude, 14 km depth
Putian, Fujian, China
2013-06-28 23:51:49 UTC 5.7 magnitude, 15 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2013-06-07 16:38:02 UTC 5.8 magnitude, 33 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan