Arasji has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 0 earthquakes in the past 365 days
2008-04-11 19:01:46 UTC 4.0 magnitude, 21 km depth
Arasji, Aruba
2008-04-03 19:07:55 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Angochi, Aruba
2007-03-22 12:56:58 UTC 3.9 magnitude, 13 km depth
Oranjestad, Aruba
2007-02-03 21:13:42 UTC 4.5 magnitude, 12 km depth
Coro, Falcón, Venezuela
2006-10-28 13:31:54 UTC 4.0 magnitude, 14 km depth
Coro, Falcón, Venezuela
2006-07-15 07:36:21 UTC 4.4 magnitude, 25 km depth
Angochi, Aruba
2005-10-19 20:53:44 UTC 4.3 magnitude, 13 km depth
Coro, Falcón, Venezuela
2004-11-20 06:12:39 UTC 3.9 magnitude, 13 km depth
Coro, Falcón, Venezuela