Coalinga has had: (M1.5 or greater)

  • 2 earthquakes today
  • 7 earthquakes in the past 7 days
  • 29 earthquakes in the past month
  • 421 earthquakes in the past year

The largest earthquake in Coalinga:

California
Earthquake Alerts via Twitter:


A

3.1 magnitude earthquake

2010-12-18 19:08:19 UTC at 19:08
December 18, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 36.456, -120.566
39.2 km from Coalinga (24.2 miles)

Central California

Depth: 9 km

B

3.6 magnitude earthquake

2010-12-18 02:03:19 UTC at 02:03
December 18, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 36.458, -120.563
39.2 km from Coalinga (24.2 miles)

Central California

Depth: 7 km

C

3.0 magnitude earthquake

2010-12-09 22:02:08 UTC at 22:02
December 09, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 36.58, -121.031
31.2 km from Soledad (19.2 miles)

Central California

Depth: 9 km

D

2.9 magnitude earthquake

2010-11-28 16:26:45 UTC at 16:26
November 28, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 35.557, -120.794
13.2 km from Atascadero (8.2 miles)

Central California

Depth: 3 km

E

2.5 magnitude earthquake

2010-11-14 15:44:31 UTC at 15:44
November 14, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 35.573, -120.787
14.2 km from Atascadero (8.2 miles)

Central California

Depth: 3 km

F

3.7 magnitude earthquake

2010-10-25 13:45:36 UTC at 13:45
October 25, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 35.068, -118.979
20.2 km from Arvin (13.2 miles)

Southern California

Depth: 17 km

G

3.1 magnitude earthquake

2010-09-07 06:59:25 UTC at 06:59
September 07, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 36.561, -121.067
27.2 km from Soledad (17.2 miles)

Central California

Depth: 8 km

H

3.7 magnitude earthquake

2010-08-25 17:20:00 UTC at 17:20
August 25, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 35.819, -121.179
44.2 km from King City (27.2 miles)

Central California

Depth: 5 km

I

3.7 magnitude earthquake

2010-08-10 09:54:52 UTC at 09:54
August 10, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 34.724, -120.429
9.2 km from Lompoc (6.2 miles)

Central California

Depth: 1 km

J

3.8 magnitude earthquake

2010-08-10 00:51:10 UTC at 00:51
August 10, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 36.91, -121.641
10.2 km from Watsonville (6.2 miles)

Central California

Depth: 5 kmA

3.0 magnitude earthquake

2010-08-04 21:22:14 UTC at 21:22
August 04, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 36.44, -120.228
35.2 km from Kerman (21.2 miles)

Central California

Depth: 6 km

B

3.4 magnitude earthquake

2010-08-02 04:00:09 UTC at 04:00
August 02, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 36.25, -120.81
28.2 km from King City (17.2 miles)

Central California

Depth: 6 km

C

2.9 magnitude earthquake

2010-07-30 10:56:51 UTC at 10:56
July 30, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 36.434, -120.228
34.2 km from Coalinga (21.2 miles)

Central California

Depth: 7 km

D

3.7 magnitude earthquake

2010-07-01 07:51:30 UTC at 07:51
July 01, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 35.482, -118.44
38.2 km from Tehachapi (24.2 miles)

Southern California

Depth: 2 km

E

3.8 magnitude earthquake

2010-06-27 12:22:13 UTC at 12:22
June 27, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 35.203, -118.596
15.2 km from Tehachapi (9.2 miles)

Southern California

Depth: 6 km

F

3.6 magnitude earthquake

2010-06-12 06:05:13 UTC at 06:05
June 12, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 36.864, -121.612
13.2 km from Watsonville (8.2 miles)

Central California

Depth: 8 km

G

2.6 magnitude earthquake

2010-05-15 10:27:37 UTC at 10:27
May 15, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 35.598, -120.698
12.2 km from Atascadero (7.2 miles)

Central California

Depth: 7 km

H

3.9 magnitude earthquake

2010-05-10 21:28:54 UTC at 21:28
May 10, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 35.531, -118.364
45.2 km from Tehachapi (28.2 miles)

Southern California

Depth: 0 km

I

4.3 magnitude earthquake

2010-05-08 19:23:06 UTC at 19:23
May 08, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 35.022, -119.253
40.2 km from Lamont (25.2 miles)

Southern California

Depth: 15 km

J

3.0 magnitude earthquake

2010-05-02 17:37:00 UTC at 17:37
May 02, 2010 UTC

Location:
Epicenter at 36.574, -120.377
32.2 km from Kerman (20.2 miles)

Central California

Depth: 12 km